Mūsų progimnazijos 5a klasės mokinės, lydimos mokytojos Auksės Pukinskienės, dalyvavo Maironio gimnazijoje vykusioje poezijos šventėje-konkurse "O ji, padavusi man lyrą..." Mergaitės skaitė SAVO KŪRYBOS eilėraščius. Džiaugiamės ir didžiuojamės visomis jaunosiomis poetėmis, o ypač IEVA ŽALENEKAITE, 5-9 klasių kategorijoje laimėjusia I-ĄJĄ VIETĄ!

mazv2019 11Lapkričio 14 d. ketvirtokės išvyko pasitikrinti muzikos įgytų žinių į konkursą Klaipėdoje, Martyno Mažvydo progimnazijoje. Atliko muzikinį sudoku, kryžiažodį, dėliojo muzikinius terminus iš pabirusių raidžių ir rašė natų dailyraštį. Kaip sekėsi, sužinosime po kelių dienų, nes dalyvių buvo virš 80. Konkursui ruošė pradinių klasių mokytoja Zita Kuncevičienė ir muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė.

Lapkričio 16 - tarptautinė Tolerancijos diena. Šiemet mūsų progimnazijos klasėse suspindo Tolerancijos švyturiai. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis "tolerancija" savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Kaip švyturys - saugus kelias laivams, taip tolerancija svarbi žmonėms, nes skatina išlaikyti pagarbą kiekvienam žmogui, nepaisant jo tautybės, rasės, religijos ir kitų skirtumų.
Ačiū visiems, kūrusiems nuostabius Tolerancijos švyturius - tešviečia jie mums visus metus. O kaip išrinkti gražiausią???

Mūsų mokyklos pirmokėliai jau gerokai paaugo ir nemažai išmoko. Todėl nutarta prieš rudens atostogas juos „pakrikštyti“. Krikštatėviais sutiko būti ketvirtų klasių mokiniai.
Spalio 23 d. visi pirmaklasiai buvo pakviesti į aktų salę įrodyti, kad yra pasiruošę drąsiai keliauti po žinių pasaulį. Keliaudami traukinuku, jie sėkmingai įveikė visas užduotis stotelėse: „Sporto arena“, „Mąstymo studija“, „Žaidimų karalystė“. Priesaiką stropiai mokytis ir dorai elgtis patvirtino piršto atspaudu. Krikštatėviai užkabino mažiesiems medalius, įteikė diplomus ir saldžias dovanas. Šventė baigėsi linksmais šokiais.
Renginį organizavo 4a klasės mokytoja Zita Kuncevičienė, 4b – Virginija Dautartienė, 4c – Vilma Dailidienė ir muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė.

Mūsų progimazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo Vaikų literatūros muziejaus organizuotame rašinio konkurse "Mano pirmoji kaltė" (pagal Jono Biliūno apsakymą "Kliudžiau"). Džiaugiamės ir didžiuojamės dviem nugalėtojomis: 5a klasės mokine Ieva Žalenekaite (mokytoja Auksė Pukinskienė) ir 6b klasės mokine Vilte Petrokaite (mokytoja Vitalija Savickienė). Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir smagiai praleido popietę Vaikų literatūros muziejuje.
(Detaliau http://maironiomuziejus.lt/lt/naujienos/konkurso-mano-pirmoji-kalte-nugaletojai-2528)