Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimas į mokyklą

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, priimtas 2021 m. gruodžio 21 d. Nr. T-542.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo komisijos sudėtis

Mokinių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Prašymai pradėti mokytis 2024-2025 m. m. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį  pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2024 m. kovo 15 d. 12 valandos iki gegužės 31 d.

Jei neturite galimybės jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku nuo kovo 15 d. atvykite į progimnazijos raštinę ir parašykite prašymą.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 Priešmokyklinių grupių ir klasių komplektų skaičius 2024-2025 m. m.

Klasės

Priešmokyklinio
ugdymo grupė

1 2  3 56 7 8Iš viso
mokykloje be
priešmokyklinio
ugdymo grupės
Klasių skaičius

2023-2024 m.m.

03222333321
Laisvų vietų
skaičius2023-2024 m.m.
011014152382587
Planuojamas klasių 
skaičius 2024-2025 m.m. 
13322333322
Planuojamų 
priimti 
mokinių 
skaičius 2024-2025 m.m. 
157211014615238176

 

Priimant reikalingi dokumentai:

  1. Vieno iš tėvų prašymas.
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas.
  4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo ar ugdymo programos baigimo dokumentas.
  5. Kiti su vaiko ugdymusi susiję dokumentai (pvz. PPT rekomendacijos ir kt.).
  6. Sveikatos patikrinimo pažyma, skelbiama e. sveikatos sistemoje.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje darbo dienomis
nuo 8 val. iki 17 val.

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. +370 37 312049

 Priėmimas į mokyklas

  • Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.
  • Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas klases išnagrinėja iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.
  • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Esant klausimams dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rosvitą Rupšienę el. paštu: rosvita.rupsiene@kaunas.lt; tel. +370 37 423766