Kuriame Lietuvos ateitį

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vykdomas projektas: „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vykdomas projektas: „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”. Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinių programų įgyvendinimas (projekto kodas Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001).