Klausimai

 Turite klausimų, rašykite mums laiškus mazvydovm@mazvydas.kaunas.lm.lt


Mokinių tėvai ir mokiniai gali susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir dokumentais:

Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt
Lietuvos respublikos seimo svetainėje www.lrs.lt
Šioje mokyklos svetainėje arba kreiptis į mokyklos raštinę.