VEIK

Mokykla vykdo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-001) Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programą.