Asmens duomenų apsauga

 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 1 priedas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 2 priedas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 3 priedas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 4 priedas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas