ruduo2020 10

Spalio 19-23 d. mokykloje vyksta ugdymo karjerai savaitė. Mokiniai klasių valandėlių metu sužino apie kokią nors profesiją, kurią pristato klasės tėveliai. Piešia ir rašo apie savo svajonių profesiją, pildo karjeros planus. Integruotų pamokų metu mokytojai pristato mokiniams įvairiausias profesijas, kurioms reikalingos jų dėstomo dalyko žinios.

Keletas savaitės akimirkų:

4b klasė: Rojaus mamytė Eglė, supažindino mokinius su psichologo profesija. Vaikai atliko įdomią užduotį: visiems ant nugaros priklijavo po lapą, o vaikai parašė daug gražių žodžių apie tą vaiką. Danieliaus mamytė Lina supažindino su draudimo agento profesija, organizavo proto mūšį, o  geriausius apdovanojo atšvaitais.

6b mokiniai per anglų kalbos pamoką rašė rašinėlius tema "My dream job".

Pirmąją 4c klasės Ugdymo karjerai savaitės dieną mokiniai pristatė savo darbus tęstiniame projekte "Iškiliausi pasaulio ir Lietuvos žmonės". Ant A3 lapų ir didesnių, vaikai namuose piešė, karpė, klijavo bei aprašė įvairių profesijų žymių žmonių gyvenimą, jų pasiekimus. Medžiagos ieškojo internete, enciklopedijose, kituose šaltiniuose. Klasėje papasakojo apie žymius įvairių profesijų žmones klasės draugams. Parengė atliktų darbų parodą.

Spalio 20 d. 3a klasėje lankėsi Martyno mamytė ir pristatė spaudos, reklamos specialisto profesiją. Mokiniai susipažino su poligrafija - spaudos technikos būdais. Smagu buvo dalyvauti knygos, brošiūros leidybos procese. Daug vaikams džiaugsmo sukėlė  leidyklos gaminamų produktų parodėlės apžiūra.

2c klasės mokiniai  vaikai susipažino su gydytojo profesija ir ją iliustravo.

Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalio 5 – 9 dienomis mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Respublikinėje akcijoje „Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną!“. Akcija skirta Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimui. Mažesnieji (priešmokyklinukai ir pradinukai) klasės valandėlių metu kalbėjo apie jausmus, jų atpažinimą, raišką. Vaikai aplikavo emocijų veidelius įvairiomis priemonėmis: pieštukais, medžių lapais, gėlėmis, piešė vandeniniais dažais, guašu. Mokyklos psichologė bei socialinė pedagogė organizavo klasės valandėles 2-ų ir 4-ų klasių mokiniams. Vyresnieji – ketvirtokai mokėsi priimti įvairius jausmus: tiek malonius tiek nemalonius, piešė jausmų žemėlapius, o 2-ų klasių mokiniai apie jausmus mokėsi iš pasakų. Džiaugiamės, kad veiklos buvo ne tik naudingos, bet ir įdomios. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms – juk mokinių gebėjimas atpažinti, įvardinti, priimti ir tinkamu būdu išreikšti savo jausmus reikalingas ir svarbus visą gyvenimą!

Disleksijos pažinimo savaitė „Go Red“ – iniciatyva, prasidėjo 2015 m. Australijoje, išpopuliarėjo visame pasaulyje ir jau tradiciškai rengiama kasmet pirmąją spalio mėnesio savaitę. Spalio 5-9 d. Kauno Petrašiūnų progimnazija jungėsi prie pasaulinės iniciatyvos „Go RED for Dyslexia“. Specialioji pedagogė Indrė Rimkė paruošė stendą, kuriuo pristatė, kas būdinga disleksijos sutrikimą turintiems vaikams bei kvietė progimnazijos bendruomenę rengtis raudonos spalvos apranga. Taip išreikšti palaikymą tiems, kuriems kyla sunkumų skaitant ir rašant. Tiek mokytojai, tiek mokiniai noriai įsitraukė į palaikymo akciją, tačiau patys aktyviausi buvo 4b klasės mokiniai vadovaujami Dalios Butvilienės ir 5c klasės mokiniai kartu su auklėtoja Daiva Sperskaitiene.