Biblioteka

Bibliotekos funkcijos:

  • Palaikyti ir plėtoti progimnazijos ugdymo tikslus.
  • Pagal bendrąsias ugdymo programas ir bendruomenės poreikius įvairiose laikmenose komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą.
  • Skatinti skaitymą ir ugdyti bendruomenės poreikį skaityti.
  • Padėti mokiniams įgyti ir taikyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius.
  • Populiarinti bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei ir už jos ribų.
  • Organizuoti veiklą, skatinančią mokinių pilietiškumą ir tautiškumą.
  • Skatinti dalykų mokytojus skleisti mokiniams informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas, reklamuoti ir populiarinti bibliotekos fondus.

Literatūros sąrašas 1-8 klasėms

1-2 klasės
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė

Lauros Bakšenskienės darbo laikas

Diena

Darbo laikas

Pietūs

I

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

II

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

III

8.00 – 16.30

12.00  – 12.30

IV

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30


8.00 – 16.30

12.00  – 12.30

El.paštas laura.baksenskiene@mazvydomokykla.lt

Naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita už 2023 m.m.
Bibliotekos ir skaityklos veiklos programa 2023 m.
Vadovėlių ir mokymo priemonių tvarkos aprašas