Kovo – balandžio mėn. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai buvo kviečiami dalyvauti socialinio plakato konkurse „Šalia mūsų ar už sienos“. Konkursą organizavo Klaipėdos Vitės progimnazija kartu su partnere - Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešąja biblioteka. Konkursą globoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Konkurso dalyviai buvo kviečiami sukurti socialinį plakatą, kuris skatintų toleranciją ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį, perduotų svarbią žinią, kad mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi tokias pačias teises ugdytis bendrojo ugdymo mokykloje su kitais bendraamžiais, būti lygiaverčiais mokyklos bendruomenės nariais. Progimnazijai atstovavo Mindaugo Žiginsko, Pauliaus Lorenschat, Augustės Tamulionytės, Gabrieliaus Baranačio Gusto Baranaičio kurti plakatai. Mokinius dalyvauti konkurse paskatino progimnazijos socialinė pedagogė Rasa Mikelionienė, specialioji pedagogė Indrė Rimkė, 4-tokų auklėtoja Gražina Hofšteterytė.

salia musu2021 05

Balandžio 30 dieną penkios 7b klasės mokinės dalyvavo Kauno miesto ugdymo įstaigų projekto ,,Ten, kur mano namai“ 6-12 klasių mokinių nuotoliniame kultūrinio orientavimosi konkurse ,,Miesto paveikslas Aleksoto kalne“, kuriame pasiekė puikių rezultatų. Emilė Ėėpikaitė septintų klasių grupėje laimėjo II vietą, o Viltė Petrokaitė – III vietą.

Mokytoja Vitalija Savickienė

padeka2021 05

Balandžio mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius virtualiai parodai „Mama – Tu stebuklas“. Parodos tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus, kuriant piešinį-sveikinimą, parodai „Mama – Tu stebuklas“, skirtą Motinos dienai paminėti. Progimnazijai atstovavo Austėjos, Evelinos, Gabijos, Kamilės, Mariaus darbai. Mokinius parodai ruošė Indrė Rimkė.

Balandžio mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius virtualiai kūrybinių darbų parodai „Mano mamos šukuosena“. Parodos tikslas – ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus, kuriant darbus parodai „Mano mamos šukuosena“, skirtą Motinos dienai paminėti. Parodoje dalyvavo Audriaus, Bertos, Kamilės, Milenos. Samantos  darbai. Mokinius parodai ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė

   Specialioji pedagogė Indrė Rimkė 2020 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001 ir Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo (projekto) „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“  mokymuose „Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius”, todėl įgijo teisę teikti paraišką specialiosioms mokymo priemonėms gauti. 
    Agentūra, atsižvelgdama į specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius, progimnazijai skyrė interaktyviąsias edukacines grindis bei komunikatorių. 
    Mokiniai jau išbandė naujas priemones papildžiusias specialiosios pedagogės kabinetą.