Nuotolinis mokymas mokiniams buvo nemažas išbandymas, padėjęs subręsti, tapti savarankiškesniems.Svarbiausia, kad mokiniai suprato, kokia svarbi dovana  - tiesioginis bendravimas su mokytojais ir klasės draugais...Apie tai 7c klasės mokinės Gerdos Misevičiūtės eilėraštukas.

Kai karantinas prasidėjo,
Vaikai mokyklą palikt turėjo...
Prie kompiuterių prisėdo,
O laikas taip greit prabėgo..

Čia savaitė, čia jau dvi,
Laike, kur taip greit skubi?
Dienynas, zoom, Eduka –
Pilna galva vienų klaustukų!

Guodžia vien mintis tiktai –
Greitai baigsis visa tai.
Grįšim į klases jaukias,
Matysim vėlei šypsenas šviesias.

Pasiilgom nuoširdžiai visų –
Draugų ir draugių, mokytojų nuostabių.
Supratome:svarbiausia iš tiesų yra
Bendravimo ne per ekraną dovana...

 

padeka2020 053c klasės mokinė Viltė Žilinskaitė dalyvavo respublikiniame dailės konkurse "Žydintis medis" ir laimėjo III vietą! Dalyvavo 265 dalyviai iš visos Lietuvos.

Mokytoja Gražina Hofšteterytė.

Seniausios rankraštinės knygos atsirado 3 tūkstantmetyje prieš Kristų Egipte, Mesopotamijoje, Kinijoje, Indijoje. Pagrindinė antikos rankraštinių knygų medžiaga buvo papirusas, pergamentas ir medinės lentelės. Perrašyto rankraštinės knygos teksto skyrių pirmąsias eilutes paryškindavo, puošdavo inicialais, ornamentais ir miniatiūromis.

Vidurinių amžių skriptoriais dailininkais ar net aukštesnės kategorijos dailininkais – miniatoriais tapo progimnazijos aštuntokai. Mokiniai tyrinėjo rankraštinių knygų pavyzdžius ir kūrė rankraštinės knygos puslapį.

 Mokytoja Jūratė Varnagirė

Regimojo ir dvasinio pasaulio vaizdai yra meninės kūrybos įkvėpimo šaltinis. Todėl senovės žmonių dirbiniai yra lyg paveikslai, pasakojantys apie tų laikų tikėjimą, papročius ir grožio sampratą. Šeštų klasių mokiniai tyrinėjo senovės baltų papuošalus, domėjosi simbolių reikšme, kūrė papuošalą-amuletą, puošė jį baltų ornamentais.
Mokytoja Jūratė Varnagirė