Karantino metu technologijų pamokos persikėlė į mokinių namų virtuves.  Dalijamės pagamintų skanių patiekalų nuotraukomis.

Mokytoja Dalia Česnavičienė

.

Nuotolinis mokymas pažadino mokinių kūrybinį polėkį. 7b klasės mokinė Evelina Steponavičiūtė save atrado kaip jaunąją rašytoją ir jums pateikia ištrauką iš savo knygos „Aš, keistasis katinas ir stebuklinga spinta“. Joje jaunajai autorei išties pavyko perteikti užburto miško paslaptingumą....

5b kl. mokiniams nuotolinio mokymo metu labai svarbus buvo knygų skaitymas. Knygos juos palaikė, padrąsino, mokė nugalėti iššūkius, nebijoti sunkumų, fantazuoti ir kurti svajones... Mėgstamiausias knygas jie iliustravo.

 

patyciu dez2020

Patricijai2020 05Progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Mainos rūbas, margo svieto”. Parodos tikslas - siekti, kad vaikai dailės darbuose išreikštų savo mintis, svajones, pastebėtų ir užfiksuotų gamtos ir gyvenimo pokyčius. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Virtuali darbų paroda:

http://www.darzelisvyturelis.lt/naujienos/respublikine-vaiku-kurybiniu-darbu-paroda-mainos-rubas-margo-svieto/

rieda saul2020 05Progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rieda saulė per pasaulį”. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.