KVIEČIAME MOKYTIS 
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE

 pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 Pateikti prašymus pradėti mokytis 2021–2022 m. m. bus galima 
nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

priemimas2021 03

 elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

 Skaityti daugiau...

 

      Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame edukaciniame projekte, skirtame XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjo ir kultūros puoselėtojo Motiejaus Valančiaus atminimui. Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių tautos patriarchais bei ugdytis tautinę savimonę. 
       Mūsų mokiniai projektui pateikė pačių kurtus filmus

   Mūsų darbai buvo pripažinti įdomiausiais, apie juos rašoma ir jais dalijamasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklapyje https://www.lmnsc.lt/naujiena/dalijames-idomiausiais-projekto-skirto-m-valanciui-atminti-darbais/;
ir svetainėje https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia/dalijames-idomiausiais-projekto-skirto-m-valanciui-atminti-darbais/43351.

      Džiugu, kad LMNŠ centras ne tik organizuoja įdomius, prasmingus projektus, bet ir dosniai atlygina dalyviams už pastangas – visi mokiniai gavo pagyrimo raštus ir puikias mokyklines kuprines. Tai nuostabios dovanos Kalėdų išvakarėse. Juk šiuolaikiniams vaikams atlygis yra vienas svarbesnių motyvavimo įrankių, todėl neabejojame, kad jie lauks kitų projektų ir dalyvaus juose be prievartos ar raginimo. Taip ir ugdome pilietiškumą, net bendraudami tik per nuotolį.

     Kviečiame kolegas mokytojus drauge pasidžiaugti mūsų gražiais darbais ir panaudoti juos, pasakojant savo mokiniams apie Tėvynės labui dirbusį ir gyvenusį Motiejų Valančių – juk 2021 m.  bus minimos šio garsaus Žemaičių vyskupo (1849–1875 m.) gimimo 220-osios metinės.

          Auksė Pukinskienė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Gruodžio 7-16 dienomis Lietuvos kurčiųjų draugijos nariai 7a, 7b, 5b, 5c ir 8b klasių mokiniams vedė nuotolines klasės valandėles „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius: mitai ir realybė“. Mokiniai sužinojo svarbiausius kurčiųjų kultūros bruožus, mokėsi gestų kalbos pagrindinių gestų, išsiaiškino pagrindinius bendravimo su kurčiaisiais būdus ir gavo visus atsakymus apie kurtumo (ne)galią. Klasės valandėles organizavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija kartu su Šeimos santykių institutu lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungė prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kvietė  bendrauti be smurto, mokytis išreikšti savo emocijas bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.
Kiekvieną mūsų gyvenimo patyrimą neišvengiamai lydi įvairios emocijos ir jausmai, kurie mus informuoja, ar tai, kas vyksta šiuo metu, mums patinka / nepatinka, o gal kelia grėsmę ar žalą. Mes negalime pasirinkti emocijų, kurias jaučiame. Tačiau galime išmokti jas suprasti ir sąmoningai išreikšti. Tai palengvina bendravimą, santykius bei vienas kito supratimą.
Šaunuoliai 5c klasės mokiniai, kurie taip aktyviai įsitraukė ir priėmė kiekvienos dienos iššūkį! Ačiū jiems!
Šiemet akcija jau pasibaigė. Kviečiame mokyklos bendruomenę apmąstyti visų dienų iššūkius, taikyti įgytas žinias apie jausmus ir jas nuolat atnaujinti.

Tarptautinės Antikorucijos dienos proga Policijos departamento imuniteto valdyba organizavo kūrybinio rašymo konkursą „Sąžiningumo pamokos“. Jame dalyvavo 300 kūrybinių darbų. Džiugu, kad iš tokios gausybės darbų buvo pastebėtas ir įvertintas mūsų mokyklos mokinės Evelinos Steponavičiūtė iš 8b klasės detektyvinis pasakojimas „Tiesos pergalė, krintant pirmosioms snaigėms“. Jai bus įteikta Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka. Sveikiname Eveliną ir linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės.

Lapkričio mėnesį Kauno mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis organizavo konkursą 3 – 6 klasių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams „Mano pirmasis interviu“. Konkurso tikslas - ugdyti mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  kompetencijas, teikiančias galimybes mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. Galimybę dalyvauti konkurse turėjo tik vienas geriausias progimnazijoje atliktas darbas. Mūsų progimnazijai atstovavo 4 klasės mokinė Jovita. Džiaugiamės mokinės pastangomis. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

padeka2020 12 10