priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

5a klasės mokiniams puikiai sekasi mokytis lietuvių kalbos nuotoliniu būdu. Per savaitę jie dalyvauja trijose vaizdo pamokose, o savarankiškai atlieka du lietuvių kalbos ir vieną kūrybinį literatūros darbą. Lietuvių kalbos užduotis randa Eduka klasėje, o ruošdamiesi literatūros pamokoms rašo rašinius, renka medžiagą apie rašytojus, skaito ir įvairiomis formomis pristato knygas. Šių vaikų darbai estetiški, mintys įdomios, įžvalgos gilios, pastebėjimai prasmingi. Šeši rašiniai pateikti nuotoliniams konkursams - laukiame rezultatų. Pasigėrėkite keliais puikiais knygų pristatymais - dalijamės skaitymo džiaugsmu :)     
Mokytoja Auksė Pukinskienė
gvidono2020 05     mere2020 05astrida2020 05

Muzikuoti nuotoliniu būdu - iššūkis ir mokytojams, ir vaikams. Bet kūrybiškumui, įgytam mokymosi procese, ribų nėra. 8 b klasės mokiniai puikiai perteikia savo muzikinius gebėjimus atlikdami kūrybinius darbus: kuria instrumentų muziejų (aut. Gabija G. ir Aušrinė P.); iliustruoja klausomus muzikos kūrinius (Gertrūda ir Vakarė P.) ir kūrybiškai perteikia muzikos ženklus (Austėja R.). Jie visi puikiai muzikuoja ir siunčia savo įdainuotas dainas, kuria muzikines miniatiūras ir atlieka virtualiais pianinais pasirinktų kūrinių melodijas. Tikiu, kad šis laikas jiems atvėrė vartus į kitokį muzikos pasaulį, kuriame ir toliau džiugins kitus mokytojus ir draugus. Mokinių kūrybiškumą skatina muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė.