Respublikinio kūrybinio atviruko konkurse-parodoje "Aš tau linkiu..." II-ąją vietą laimėjo 7b kl. mokinė Gabija Giniūnaitė (7-8 kl mokinių darbų, atliktų naudojant technologijų priemones, kategorija).
II-ąją vietą laimėjo 8A kl. mokinė Otilija Adomkutė (7-8 kl mokinių darbų, atliktų naudojant dailės raiškos priemones, kategorija).
Mokines ruošė dailės ir technologijų mokytoja Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė.
Sveikiname ir džiaugiamės!

Mūsų progimnazija tapo laureate mokyklos aplinkos puošimo konkurse "Sveika gyva, Kalėdų viešnia!" Taip pat už 4 kalėdines puokštes laureatų diplomais apdovanoti net 9 mokiniai (1a, 2c, 7b ir 7c kl.). Džiaugiamės, didžiuojamės ir dėkojame mokiniams, jų tėveliams bei mokytojai Jūratei Varnagirienei.

III-iajame Lietuvos vaikų piešinių konkurse "Balta pasaka" originalūs, meniški mūsų mokyklos moksleivių kūrybiniai darbai įvertinti padėkos raštais. Sveikiname šio konkurso dalyves Gabiją Giniūnaitę, Agnę Rakauskaitę, Aušrinę ir Vakarę Padleckaites, Emilę Afoninaitę (dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė).

 

Visą gruodžio mėnesį mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo mokinių tarybos iniciatyva organizuotame konkurse ,,Kalėdinis klasių puošimas”. Dėkojame visiems, kurie įdėjo tikrai daug pastangų rinkdamiesi puošimo temą, darydami dekoracijas ir kurdami visoje mokykloje šventinę nuotaiką. Komisijai įvertinus puošimo originalumą, estetinį vaizdą, ateinančių metų akcentus ir pasirinktos temos atskleidimą buvo nuspręsta, kad konkurso nugalėtojais tapo 1a, 2c, 3c, 5b, 6a, 7a ir 8a klasės. Sveikiname nugalėtojus.

Mokinių taryba

susitikimas su kulturos sk vedejuUgdymo plėtotės centras ir Valstybės pažinimo centras jau antrus metus vykdo projektą „Pažink valstybę“, kurio tikslas paskatinti mokyklų bendruomenes imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas. 7c klasės mokiniai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos Zitos Venckutės ir klasės auklėtojos Irenos Kaklauskienės, pirmą kartą dalyvavo šiame projekte. Moksliniai tyrimai rodo, kad knygų skaitymas yra labai svarbi sėkmingo mokymosi prielaida. Mūsų mokykla pavadinta Martyno Mažvydo – pirmosios lietuviškos knygos autoriaus vardu, todėl nuspręsta pasidomėti ar daug mokinių skaito knygas ir iš kur jas gauna.
Projekto įgyvendinimo metu mokiniai susitiko su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Parko“ padalinio darbuotojomis ir išsiaiškino, kaip pageidaujamus leidinius galima užsisakyti elektroniniu būdu, dalyvavo proto mūšyje „Žymiausios pasaulio bibliotekos“, susipažino su knygomis, pretenduojančiomis tapti „Metu knyga“.