Švietimo programos

Vykdomos, mokyklos nuostatuose įteisintos, formaliojo švietimo programos:

  • pradinio,
  • pagrindinio,
  • neformalaus ugdymo,
  • dalykų konsultacijų
    (žr. „Ugdymo planas")