Finansinės atskaitomybės dokumentai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 metų III ketvirtis
2022 metų II ketvirtis

2022 metų I ketvirtis

2021 metų (metinis)
2021 metų III ketvirtis

2021 metų  II ketvirtis

2021 metų   I ketvirtis

2020 metų (metinis)
2020 metų III ketvirtis

2020 metų  II ketvirtis 
2020 metų   I ketvirtis 

2019 metų (metinis) 
2019 metų III ketvirtis 
2019 metų II ketvirtis 
2019 metų I ketvirtis

 2018 metų (metinis) 
2018 metų III ketvirtis  
2018 metų II ketvirtis   
2018 metų I ketvirtis 

2017 metų (metinis) 
2017 metų III ketvirtis 
2017 metų II ketvirtis 
2017 metų  I ketvirtis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 metų III ketvirtis
2022 metų II ketvirtis

2022 metų I ketvirtis

2021 metų IV ketvirtis
2021 metų III ketvirtis

2021 metų II ketvirtis

2021 metų I ketvirtis

2020 metų IV ketvirtis 
2020 metų III ketvirtis 
2020 metų II ketvirtis 
2020 metų I ketvirtis 

2019 metų (metinis) 
2019 metų III ketvirtis 
2019 metų II ketvirtis 
2019 metų I ketvirtis

2018 metų (metinė) (Forma Nr. 1) 
2018 metų (metinė) (Forma Nr. 2 ir aiškinamasis raštas) 
2018 metų (metinė)  (Forma Nr. 4) 

2018 metų III ketvirtis (Forma Nr. 1) 
2018 metų III ketvirtis (Forma Nr. 2) 
2018 metų III ketvirtis (Forma Nr. 4)

2018 metų II ketvirtis (Forma Nr. 1)
2018 metų II ketvirtis (Forma Nr. 2)
2018 metų II ketvirtis (Forma Nr. 4) 
2018 metų I ketvirtis

 

2017 metų (metinis)   
2017 metų III ketvirtis (Forma Nr. 2) 
2017 metų III ketvirtis (Forma Nr. 4)  
2017 metų II ketvirtis 
2017 metų I ketvirtis