Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. bspalio 12 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 3 ketv.  2019 m.
Budėtojas 2.00 607,00 555,11
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 1845,80 1614,28
Mokytojas 34,31 1426,22 1358,15
Raštvedys 1.00 1522,40 1579,45
Tarnybinių patalpų valytojas 7.50 607,00 496,11