Darbuotojų darbo užmokestis

Progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. gruodžio 31 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2023 m. IV ketv.  2022 m.
Budėtojas 2,00 978,33 780
Dir. pavaduotojas ugdymui 2,00 3913,16 2528,3
Mokytojas 38,23 2460,37 1707,07
Mokytojo padėjėjas 5,00 1394,86 946
Valytojas 8,00 932,4 751
Ūkio darbuotojas 1,9 1417,85 1424,89