Darbuotojų darbo užmokestis

Progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022-09-01 iki 2022-12-31
Progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022-01 iki 2022-08-31 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. spalio 18 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m. III ketv.  2021 m.
Budėtojas 2,00 730 652,37
Dir. pavaduotojas ugdymui 2,00 2319,66 2356,19
Mokytojas 33,00 1635,35 1487,84
Mokytojo padėjėjas 2,50 899,5 637,83
Valytojas 9,50 749,21 650,75