Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m.spalio 9 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. III ketvirtis 2018 m.
Budėtojas 2.00 542.83 428,39
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 1588.14 1663,36
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2.50 856.53 565,66
Kiemsargis 2.00 534.05 206.87
Kv.mokytojas 4.98 1325.99 816.49
Mokytojas-metodininkas 23.33 1443.04 1188.01
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkai 2.00 520.60 496,07
Raštvedys 1.00 1417.34 786.26
Tarnybinių patalpų valytojas 7.50 548.29 383,98
Vyr.mokytojas 6.37 1311.30 1229.54

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2019 m. kovo 31 d.

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

 

2019 m. 1 ketvirtis

2018 m.

 

Budėtojas

2,00

561,43

428,39

 

Dir. pavaduotojas ugdymui

2,00

1625,53

1663,36

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

2,50

875,11

565,66

 

Kiemsargis

3,00

551,47

275,60

 

mokytojas-metodininkas

19,95

1631,17

1442,30

 

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkai

2,00

566,99

496,07

 

Raštvedys

1,00

1609,56

1179,39

 

Socialinis pedagogas

2,00

540,71

702,57

 

Tarnybinių patalpų valytojas

8,50

586,38

383,98

 

Vyr.mokytojas

7,35

1437,48

1065,60

 
         

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 
 

 2019 m. sausio 9 d.   

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

2018 m. 4 ketvirtis

2017 m.

 

Budėtojas

2.00

459,98

520,41

 

Dir. pavaduotojas ugdymui

2.00

1498,99

1651,33

 

Ekspertas

0.36

1414,39

0

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

3.50

678,91

640,78

 

Kiemsargis

2.00

455,08

384,49

 

Kv.mokytojas

4.61

1101,27

309,25

 

mokytojas-metodininkas

19.95

1381,99

968,54

 

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkai

2.50

445,43

307,98

 

Socialinis pedagogas

2.00

374,17

235,11

 

Tarnybinių patalpų valytojas

9.50

492,09

319,31

 

Vyr.mokytojas

7.35

1187,94

649,26

 

vyresnysis mokytojas

0.15

5068,6

0