Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 16 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 1 ketv.  2020 m.
Budėtojas 2.00 642,00 618,89
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 2249,14 1900,46
Mokytojas 33.18 1516,00 1462,16
Valytojas 7.50 642,00 621,07