Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m.sausio 15 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m.  2018 m.
Budėtojas 2.00 557,76 428,39
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 1645,79 1663,36
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2.50 866,22 557,63
Kiemsargis 2.00 546,18 275,60
Mokytojas 35.12 1514,44 1089,64
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkai 2.00 546,31 464,08
Raštvedys 1.00 1461,42 786.26
Tarnybinių patalpų valytojas 7.50 562,38 310,84