Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 2 ketv.  2019 m.
Budėtojas 2.00 620,05 557,76
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 1949,79 1645,79
Mokytojas 35,06 1495,36 1534,67
Raštvedys 1.00 1635,61 1585,18
Tarnybinių patalpų valytojas 7.50 618,79 566,74