Darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m.kovo 31 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. I ketv.  2019 m.
Budėtojas 2.00 609,89 557,76
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 1772,54 1645,79
Mokytojas 36,15 1483,01 1487,07
Raštvedys 1.00 1501,81 1056,78
Tarnybinių patalpų valytojas 7.50 612,24 566,74