Pedagogai 

 pedagogai2020

 Pedagogams galima rašyti el. laiškus www.manodienynas.lt sistemoje.

2020/2021 m.m. mokytojai ir specialistai dirbantys mokykloje

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Dalykas, kvalifikacija

1.

Zita

Venckutė

VVPI, Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja.

Istorijos mokytoja metodininkė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas (nuo 2020-12-01), II vad. kat.

2.

Auksė

Pukinskienė

VVU, Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Direktoriaus pavad., II vad. kat.

3.

Dalia

Šickuvienė

VVPI, Biologijos ir žemės ūkio pagrindų.

Biologijos mokytoja metodininkė.

Direktoriaus pavad., II vad. kat.

 4.   Juzė Grigalienė  VU, Matematikė ir matematikos dėstytoja.   Direktorė (iki 2020-11-30), II vad. kat.

5.

Aldona

Adomaitytė

VVPI, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

8c klasės auklėtoja.

6.

Valentina

Ambrazaitienė

VVPI, Fizikos mokytoja.

VDU, Matematikos magistras.

Fizikos vyresnioji mokytoja.

Matematikos vyresnioji mokytoja

7.

Elena

Antanavičienė

ŠU, Pradinių klasių mokytojo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Tikybos mokytoja metodininkė.

8. Aušrelė Baranauskienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2c klasės mokytoja

9.

Rita

Beitnaraitė

Klaipėdos universitetas, Choro vadovė,  muzikos mokytoja.

Muzikos mokytoja metodininkė.

10.

Dalia

Butvilienė

ŠPI, Pradinio ugdymo pedagogika, magistro laipsnis.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

4a klasės mokytoja.

11.

Rasa

Brusokienė

ŠU, Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija. Bakalauro laipsnis.

Logopedė metodininkė.

12.

Daiva Bliūdžiuvienė

Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas, anglų kalba ir literatūra

Anglų kalbos vyr. mokytoja

13.

Dalia

Česnavičienė

VVPI, Chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja.

Chemijos mokytoja metodininkė.

Technologijų mokytoja

14.

Ilona

Čimžienė

VDU, Edukologijos magistro laipsnis.

Etikos mokytoja metodininkė.

6a klasės auklėtoja.

15.

Virginija

Dautartienė

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Pradinių klasių mokytoja.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

1a klasės mokytoja.

16.

Laimutė

Davainytė

ŠPI, Matematikos mokytojo kvalifikacija.

Matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės grupės pirmininkė.

7a kl. auklėtoja.

17.

Vilma

Dailidienė

ŠPI, Pradinių klasių mokytoja.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

1b klasės mokytoja.

18.

Gražina Hofšteterytė

VPU, Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

VDU, Socialinių mokslų edukologijos kvalifikacinis laipsnis

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

4c kl. mokytoja.

19.

Laimutė

Furmanavičienė

VU, Filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja.

VPI, Pradinių klasių mokytoja.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

20.

Rasa

Mikelionienė

LKKA, Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.

Socialinė vyr. pedagogė.

21. Agnė Mickienė Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
Atlikėjo profesinė kvalifikacija bakalauro laipsnis.
VDU, Švietimo akademija
Muzikos edukologijos magistro laipsnis
Muzikos mokytoja

22.

Rita Marija Gružauskienė

Valstybinė konservatorija,
Kultūros-švietimo darbuotojo,
saviveiklos-šokių kolektyvo vadovo kvalifikacija.

VPU, Mokytojo kvalifikacija.

Choreografijos vyresnioji mokytoja.

23.

Zita

Grigaitytė

Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė.

24.

Virginija Jasiunskienė

KKI, Kūno kultūros ir sporto specialybė.

Kūno kultūros mokytoja metodininkė.

5a klasės auklėtoja

25.

Virginija

Jasulaitienė

VVPI, Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja.

Istorijos mokytoja metodininkė.

8a klasės auklėtoja

26.

Irena

Kaklauskienė

VVU, Rusų kalba ir literatūra.

Lietuvių kalba ir literatūra.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė.

5b klasės auklėtoja.

27.

Ona

Kaminskienė

VVPI, Istorijos, visuomenės mokslo ir tarybinės teisės mokytoja.

Geografijos mokytoja metodininkė

28.

Jurgita

Kraciejienė

VDU, Informatikos bakalauro laipsnis.

Informacinių technologijų  mokytoja metodininkė.

29.

Zita Kuncevičienė

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis universitetas, pradinio mokymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

2b klasės mokytoja

30.

Jūratė Karvelienė

Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo pedagogika ir etika

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja.

3c klasės mokytoja.

31.

Ženeta Miladauskienė

ŠPI, Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

2a klasės auklėtoja.

32.

Ingrida

Nadieždinienė

VDU, Mokyklinės psichologijos magistro laipsnis.

Psichologė.

33.

Gemutė Neverauskienė

VDU, Matematikos mokytojo kvalifikacija.

Matematikos mokytoja metodininkė.

34.

Angelė

Norkūnaitė

ŠPU, Piešimo, braižybos ir darbų mokytojos kvalifikacija.

Papildomo ugdymo (dailės) mokytoja metodininkė.

Technologijų vyr. mokytoja.

35. Agnė Paprockaitė Vilniaus universitetas, anglų kalbos ir lingvistikos magistro laipsnis Anglų kalbos vyr.  mokytoja.
6b klasės auklėtoja
36. Rasa Pečiulienė ŠPU, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja metodininkė.
3a klasės mokytoja
37. Vilma Petrauskienė KTU, Matematikos mokslo magistro laipsnis,
Informacinių technologijų mokytoja.
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

38.

Indrė Rimkė

ŠU, Kvalifikuota specialioji pedagogė.

Visuomenės sveikatos magistro laipsnis.

Specialioji pedagogė metodininkė.

39.

Alfredas

Saikauskas

ŠU, Dailės ir technologijų bakalauro mokytojo   kvalifikacinis laipsnis.

Technologijų mokytojas metodininkas.

Žmogaus saugos mokytojas metodininkas

40.

Romualda

Saveiskytė

VVPI, Rusų kalba ir literatūros, pedagogikos specialybė, anglų kalbos ir literatūros specialybė.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

41.

Vitalija

Savickienė

ŠU, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

7b klasės auklėtoja

42.

Birutė

Simonavičiūtė

ŠPI, Pradinio mokymo pedagogika ir metodika.

KTU, Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

3b klasės mokytoja.

43.

Daiva

Sperskaitienė

KKI, Dėstytojas, sporto šakos treneris.

Kūno kultūros mokytoja metodininkė.

5c klasės auklėtoja.

44. Violeta Šimkevičiūtė VPU, Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

45.

Elena

Vairienė

VVPI, Chemijos ir biologijos specialybė.

Biologijos mokytoja metodininkė.

8b klasės auklėtoja.

46.

Jūratė Januškevičiūtė Varnagirė

ŠU, Dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

Dailės mokytoja metodininkė.

Technologijų vyresnioji mokytoja

47.

Dalia

Versekėnaitė

ŠU, Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. 4b klasės auklėtoja.

48.

Asta

Žibikienė

ŠPU, Edukologijos laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija ir ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytoja.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja.