Specialistų paslaugos

Specialistų tel.nr.: +37069440956

Psichologo teikiamos paslaugos

 • Mokyklos psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus.

 • Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą pagal savo kvalifikaciją ir mokyklos poreikius.

 • Pagal profesinę kompetenciją pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir mokyklos vadovui.

 • Psichologas stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

Psichologo veiklos planas 

 

Psichologės Vaivos Daniūtės darbo laikas

(el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; specialistų tel.nr.: +37069440956)

Diena

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

I

 8.00 - 12.00,
12.30 - 13.30
12.00 - 12.30

13.30 - 16.00 

II

8.00 - 12.00,
12.30 - 13.30

12.00 - 12.30 13.30 -16.00 

III

 11.30 -14.30

14.30 - 15.00  15.00 -18.30

IV

 8.00 - 12.36

12.36 - 13.06  13.06 - 16.00

V

 8.00 - 12.00

12.00 - 12.30

 12.30 - 15.30

 

 

Kontaktinės valandos – skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, veiklų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams vedimui, kt. kontaktiniam darbui).

Nekontaktinės valandos – skiriamos dokumentų tvarkymui, tyrimų rezultatų analizavimui, mokinių įvertinimų, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos 

 • Socialinis pedagogas atlieka vaiko socialinių problemų ir poreikių vertinimą.
 • Pasirinkęs efektyvius darbo metodus planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
 • Konsultuoja mokinius.
 • Organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamą maitinimą.
 • Organizuoja mokykloje labdaringą veiklą.
 • Esant būtinybei lankosi mokinių namuose.
 • Susitinka su mokinių tėvais esant mokinių elgesio problemoms.
 • Vykdo individualų prevencinį darbą dėl tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo.

Socialinio pedagogo Dovydo Paslausko darbo laikas 

Diena

Darbo laikas

Pertrauka 

Darbo laikas

I

 8.00 - 12.00

 12.00 - 12.30

 12.30 -16.30

II

  8.00 - 12.00

 12.00 - 12.30

 12.30 -16.30

III

 8.00 - 12.00 

 12.00 - 12.30

 12.30 -13.40

IV

  8.00 - 12.00

 12.00 - 12.30

12.30 -16.30 

V

  8.00 - 12.00

 12.00 - 12.30

12.30 -14.50

 

Logopedo teikiamos paslaugos 

 • Mokyklos logopedas tiria visų mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
 • Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias programas.
 • Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu.   

 Logopedės darbo laikas 

(informacija ruošiama ...)

Laikas

12.00 –
12.45

12.55 – 13.40

13.50 – 14.35

14.40 –
15.25

I

       

II

       

III

       

IV

       

V

   

 

 Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

 • Teikia pagalbą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose padeda išmokti mokomąją medžiagą, užpildydamas jų programinių žinių spragas, lavindamas gebėjimus, mokydamas mokymosi strategijų.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, renka duomenis apie mokymosi, elgesio ar emocijų sutrikimų turinčius mokinius.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ar individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, pažintinių procesų specifiškumą.
 • Kaupia mokomąją bei metodinę medžiagą.
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą.

Specialiojo pedagogo veiklos planas 

Specialiosios pedagogės Editos Šukienės darbo laikas

Diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I

8.00 – 14.00

14.00 – 17.00

II

8.00 – 13.00

13.00 – 17.00

III

8.00 – 13.00

 13.00 – 17.00

IV

– 


V

8.00 – 10.00

12.00  – 13.00

 

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

Sveikatos priežiūros specialistė vykdo:

 • sanitarinį švietimą (vaikų higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių ir kitais aktualiais klausimais;
 • vaikų sveikatos būklės pasikeitimų stebėjimą ir analizę;
 • infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką;
 • pirmąją medicininę pagalbą;
 • ambulatorinį priėmimą;
 • mokinių, tėvų ir mokytojų švietimą sveikatos stiprinimo klausimais;
 • higienos normos Nr.21 reikalavimų vykdymo kontrolę;
 • gydytojų paskyrimo vykdymo kontrolę (regėjimas, pilnapadystės, spec. medicininės grupė)

Sveikatos priežiūros specialistės Agnės Žižniauskienės darbo laikas

Diena

Kontaktinės valandos

Pertrauka

I

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

II

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

III


 – 

IV

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30


2 ir 4 mėn. savaitė

8.00 – 14.30

12.00  – 12.30