Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje

Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m. m. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje pradedami registruoti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 val.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą.

 Priėmimas į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 35-46 „Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2019-2020 mokslo metams organizavimo“, Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis laiko nustatymo“.

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos tarybos sprendimu 2018 m. vasario 6 d. T-33
Mokinių priėmimo į mokyklą komisija ir priėmimo komisijos reglamentas 
Kauno miesto savivaldybės sprendimas „Dėl Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų" (2018 02 17 Nr. T-68)
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį.  

Į mokyklą priimami visi mokiniai, pareiškę norą mokytis pagal:
• priešmokyklinio ugdymo programą;
• pradinio ugdymo programą;
• pagrindinio ugdymo programos I dalį.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis ne pagal gyvenamąją vietą mokykloje priimama, jei mokykloje yra laisvų vietų.

PATVIRTINTA
                                                           Kauno miesto savivaldybės tarybos
                                                               2019 m. vasario 26 d.

 Priešmokyklinių grupių ir klasių komplektų skaičius 2019-2020 m. m.

    priemimas2019

Atvykstant mokytis pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/)
2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
3. Pažyma apie vaiko sveikatą.
4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo ar ugdymo programos baigimo dokumentas.
5. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

 

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. 31 20 21, 31 20 49, 31 20 47