Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 Asmens duomenų tvarkymo Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje taisyklės

  1 priedas Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis
  2 priedas Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis
  3 priedas Prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis
  4 priedas Prašymas perkelti tvarkomus asmens duomenis
  5 priedas Konfidencialumo įsipareigojimas darbuotojams tvarkantiems asmens duomenis
  6 priedas Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
  7 priedas Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu
  8 priedas Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu
  9 priedas Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
  10 priedas Konfidencialumo pasižadėjimas darbuotojams saugoti asmens duomenis
  11 priedas Informacija apie asmens duomenų tvarkymą turto nuomos tikslu

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

  Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 1 priedas
  Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 2 priedas
  Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 3 priedas
  Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 4 priedas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas