Mokykla vakar ir šiandien

Mokyklos statuso kaita
1. Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu 1978-06-28 Nr. 292 atidaryta 1284 vietų 38-ta bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Kalniečių trečiame mikrorajone.
2. Lietuvos Respublikos Kauno miesto mero potvarkiu 1990-06-15 Nr. 61, siekiant sudaryti sąlygas gabių moksleivių ugdymui, nuo 1990 m. rugsėjo 1-osios dienos 38-oje vidurinėje mokykloje sustiprintai dėstyti anglų kalbą, pradedant antrąja klase.
3. Kauno miesto valdybos sprendimu 1997-12-23 Nr. 997 suteiktas 38-ajai vidurinei mokyklai (Šiaurės pr. 55) vardas ir vadinti ją taip: Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla.
4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-433 Kauno Muravos pradinė mokykla prijungta prie Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos.

Vykdyti projektai, davę ženklių pokyčių ugdymo procesui

AKIM („Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“)AKIM su fotografiku Z Kazenu

Projekto vykdytojas:

Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams bendrauti su menininkais, organizuojant kūrybines dirbtuves; skatinti mokinius domėtis kultūra ir kritiškai ją reflektuoti.

 „Kūrybinės partnerystės. Pokyčių mokykla“kurybines1

Projekto vykdytojas:

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projektas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)
Kūrybiško mokymo(si) metodikos įgyvendinimas visoje mokykloje.

Buvę Mažvydiečiai, garsinantys Lietuvos vardą

Dailininkė Eglė Rakauskaitė
Lietuvos teatro ir kino aktorius Algirdas Dainavičius
Filosofijos mokslų daktarė Ineta Burneikytė-Savickienė
Biomedicinos mokslų daktarė, LKKA docentė Vilma Dudonienė-Gutauskaitė
Medicinos mokslų daktarė Liudvika Lovkytė-Starkienė
Stalo tenisininkės Rūta Garkauskaitė-Būdienė- Paškauskienė, Vilma Daunoravičiūtė