Atvirų durų diena!

Kovo 7d. 18valSveikinimas2

Šis džiaugsmas glosto mažvydiečių širdis ir akis.
Puošyboje dalyvavo dailės, technologijų, pradinių klasių mokytojos su mokiniais. 
 

Lapkričio 16 dieną Kauno Įgulos karininkų ramovėje vyko tradicinis XVIII-asis Kauno miesto bei rajono moksleivių patriotinių dainų konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenei. Konkursą organizavo ir rėmė Lietuvos Šaulių Sąjungos II-oji rinktinė, Lietuvos Kariuomenės Kauno įgula, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno rajono Domeikavos gimnazija, V.Putvinskio-Pūtvio klubas ir kt. Konkursą kaip visada pakiliai ir nuotaikingai vedė atsargos majoras Gediminas Reutas.

Atlikėjų meistriškumą (akomponavimo ir dainavimo santykį, intonavimą, ansambliškumą, teminį atitikimą, sceninį įvaizdį, repertuaro originalumą) vertino kompetentinga komisija: Regina Kabalinienė, vertinimo komisijos pirmininkė, II rinktinės šaulė, vokalo pedagogė; Danielius Vėbra, VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros docentas; Auksė Pukinskienė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rolandas Daugėla, chorų vadovas, šaulys, docentas; Julius Siurbis, kompozitorius, dainų autorius. Renginio koordinatoriai - Vytauto Didžiojo II-osios Šaulių rinktinės vadas Vytautas Žymančius, rinktinės štabo kuopos šaulys, Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistas Juozas Janušaitis ir Domeikavos gimnazijos mokytojas Darius Starkus. Renginio pradžioje visus konkurso dalyvius organizatorių vardu nuostabia daina pasveikino Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos solistė, daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė Rugilė Mikėnaitė.

Lapkričio 9 d. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 8b ir 8c klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „5 žingsniai tvarumo link“, kurios tikslas – pasidalinti kompetencijų ugdymo(si) patirtimi, dalyvaujant tvarumo ir „žaliosios kultūros“ projektinėje veikloje. Mūsų moksleivės konferencijoje skaitė labai įdomius pranešimus apie projektus/pamokas, kurių metu buvo taikomi STEAM patyriminiai metodai ir iš antrinių žaliavų kuriami unikalūs, originalūs darbai: dioramos, žaislai, žibintai ir kt.

Mūsų darbams jau darosi ankšta savam kieme, todėl norėjome išklausyti pasirodyti pasauliui :)

Norime augti, matytis, girdėtis. Norime eiti toli ir greitai.

Šiais mokslo metais Kauno Martyno Mažvydo Knygių klubas „apsigyveno“ bibliotekoje, kur mus mielai priglaudė bibliotekininkė Laura. Aštuntokai kiti, bet gyvenimo aktualijos tos pačios, todėl ir toliau skaitysime knygas, atskleidžiančias vieną ar kitą skaudulį, padedančias suprasti problemas ir mokančias jas spręsti.

Šį kartą skaitėme, iliustravome citatas ir diskutavome apie Renatos Šerelytės knygoje „Žvaigždžių medžiaga“ keliamas problemas. Tai šiuolaikiška istorija apie paauglius, beglobius, betėvius ir vienišus vaikus, kurie suaugę ne pagal metus, kurie rūpi, jei apskritai rūpi, tik patiems sau ir be paliovos ieško meilės ir savo vietos po saule.

Aš esu nuoširdžiai įsitikinusi, kad aštuntokai yra jau pakankamai brandūs suprasti ir matyti ne tik baltą, bet ir juodą gyvenimo spalvą. Tas supratimas ir matymas turėtų pastūmėti juos spalvinti savo gyvenimus kuo šviesesnėmis spalvomis ir padėti tai daryti tiems, kieno pasaulyje labai daug tamsos ir šešėlių...