Reportažas apie mokyklą

2018 m. rugsėjo 26d. 7a klasės komanda „Smagiai“ (Patricija Krasnadomskytė, Augustė Samuolytė, Rusnė Degutytė, Deimantas Saročka, Jokūbas Setkauskas, Kamilė Žymantaitė) ir mokytoja Irena Kaklauskienė dalyvavo Respublikinėje Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus pristatančioje viktorinoje „Pasaulis ir Aš“, kurią organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, ir užėmė garbingą II vietą.

Diplomas

Pradinių kl. ansamblis „Mažvydukės” spalio 13 d. vyko į Vilniuje vykusį festivalį „Vaikystės šalyje”. Mergaitės džiaugėsi ne tik publikos aplodismentais, bet ir rudenio dovanotais „paveikslais” Belmonto parke. Po to kopė į kalną aplankyti Gedimino pilies ir pasidžiaugti pastelinėmis rudens spalvomis. Pačios geriausios pamokos išvykus, nes jose įprasmini tai, ką jau žinai, ir sužinai, ko dar nežinai. Ansambliui vadovauja muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė.
Kauno miesto savivaldybė skyrė lėšų Martyno Mažvydo progimnazijos stadiono atnaujinimui. Intensyviai vykdo rekonstrukcijos darbus AB „AVONA". Stadionu naudosis ne tik progimnazijos mokiniai, bet ir seniūnijos gyventojai. Jame rengiamos dvi futbolo aikštės (mokiniams ir suaugusiesiems), bėgimo takai, daugiafunkcė aikštelė (kvadratui, tinkliniui ir krepšiniui žaisti), 11 treniruoklių, skirtų suaugusiems ir 6-14 metų amžiaus mokiniams. Tikimės gražaus rudeninio oro ir sėkmingos darbų pabaigos. 
Progimnazijos direktorė Juzė Grigalienė

INICIATYVOS KAUNUI LOGO 2 logo siuntimui n

2018 m. liepos 30 d. - rugpjūčio 3 d. ir rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 17 d. dienomis vyko programos „Iniciatyvos Kaunui“ dalinai finansuojamo projekto „Vaikų vasaros užimtumas“ stovykla, kuri buvo skirta socialinę atskiriantiems vaikams nuo 6 iki 18 m. (t.y. vaikams iš socialiai remtinų šeimų, negalią turintiems vaikams (iki 21 metų), vaikams iš socialinės rizikos šeimų, vaikams, kuriems nustatyta minimali, vidutinė ar nuolatinė priežiūra (globa), vaikams iš šeimų, kurios gauna socialinę paramą, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio sunkumų ir (ar) sutrikimų).