„Mažvydukių” vokalinis ansamblis gegužės 26 d. savo veiklą vainikavo šeimų šventėje “Skambantis Gruodžio sodas”, kuriame skambėjo ne tik mūsų kolektyvo dainelės. Koncerte pasirodė ir baleto šokėjos, instrumentalistai ir vokalinės grupės. Po puikaus koncerto vaikai buvo apdovanoti knygelėmis bei pramogavo ant pripučiamų batutų ir leido muilo burbulus.

Gegužės 16 d. mūsų mokyklos 5a ir 5c klasių mokiniai išsiruošė į senamiestį. Jie norėjo geriau pažinti istorines miesto vietas. Kelionę pradėjome nuo Kauno pilies. Penktokamas įdomu buvo sužinoti, kad tai vieta, kur apsigyveno pirmieji Kauno žmonės. Prie pilies mokiniai apžiūrėjo paminklą Jonui Pauliui II . Juos sudomino faktas, jog būtent čia šv. mišias laikys ir rudenį atvyksiantis popiežius Pranciškus.Toliau aplankėme šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, kur sovietmečiu veikė P. Mažylio medicinos mokykla, žydų ligoninę, Rotušę, sužinojome, kodėl ji vadinama baltąja gulbe. Sustojome prie Maironio namų, jo kapo, prisiminėme visiems žinomus jo eilėraščius. O pabaigoje pasivaikščiojom jaukiame Prezidentūros kiemelyje, kur stovi trijų prezidentų skulptūros. Įdomu buvo pažinti savo miesto istoriją.

Prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt (vartotojo vadovas)  nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandosPrašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

2018 m. balandžio 26 d. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko respublikinė mokslinė-metodinė mokytojų konferencija, skirta pilietiškumo ugdymo inovacijų paieškoms bei Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, „Kultūrinės-pilietinės tapatybės ir nuolatinio mokymosi poreikio ugdymo sąsajos“.
Patirtis rodo, kad kuo mokinys kultūringesnis ir pilietiškesnis, tuo jis žingeidesnis, kūrybiškesnis bei labiau motyvuotas, tuo aukštesni jo pasiekimai. Tad mokytojai buvo pakviesti pasidalinti patirtimi, kaip įvairiose bendrojo ugdymo įstaigose kultūrinis-pilietinis ugdymas integruojamas į formaliojo ir neformaliojo ugdymo dalykus, kaip tai atsispindi mokinių pažangoje, su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos sprendžiamos.

Nelaimingas įvykis ar staigi mirtis nesirenka nei vietos, nei laiko. Įvykus nelaimei, jūs galite būti pirmasis ar net vienintelis atsidūręs šalia nukentėjusiojo, galintis ir mokantis suteikti pagalbą. Tokiais žodžiais Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos paramedikas Antanas pradėjo pokalbį su 5a ir 5b klasės mokiniais. Buvo rodoma kaip daryti dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą, ką daryti susilaužius ranką ar išsinarinus koją, kaip stabdyti kraujavimą ir pan. Penktokai turėjo galimybę ne tik pamatyti, bet ir kiekvienas praktiškai pasimokyti.