Reportažas apie mokyklą

7b kl. moksleiviai edukacinę dieną paskyrė pilietiškumo ugdymui ir aplankę Kauno Prezidentūrą sužinojo, kaip svarbu nebūti abejingam savo tautai, šaliai ir kultūrai. Nustebinę gidą turimomis žiniomis iš istorijos, kūno kultūros ir muzikos pamokų, mokiniai smaginosi atlikdami užduotis interaktyviame žaidime. Ekskursijos metu įgytas žinias taip pat galėjo pasitikrinti atlikdami įdomias užduotis. Smagiausia buvo suvokti, jog vienas pilietis, mylintis savo šalį, gali ją keisti ir daryti didelius darbus.
Mokinius lydėjo muzikos mokytoja Rita Beitnaraitė ir kūno kultūros mokytoja Daiva Sperskaitienė.

Respublikinio kūrybinio atviruko konkurse-parodoje "Aš tau linkiu..." II-ąją vietą laimėjo 7b kl. mokinė Gabija Giniūnaitė (7-8 kl mokinių darbų, atliktų naudojant technologijų priemones, kategorija).
II-ąją vietą laimėjo 8A kl. mokinė Otilija Adomkutė (7-8 kl mokinių darbų, atliktų naudojant dailės raiškos priemones, kategorija).
Mokines ruošė dailės ir technologijų mokytoja Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė.
Sveikiname ir džiaugiamės!

Mūsų progimnazija tapo laureate mokyklos aplinkos puošimo konkurse "Sveika gyva, Kalėdų viešnia!" Taip pat už 4 kalėdines puokštes laureatų diplomais apdovanoti net 9 mokiniai (1a, 2c, 7b ir 7c kl.). Džiaugiamės, didžiuojamės ir dėkojame mokiniams, jų tėveliams bei mokytojai Jūratei Varnagirienei.

III-iajame Lietuvos vaikų piešinių konkurse "Balta pasaka" originalūs, meniški mūsų mokyklos moksleivių kūrybiniai darbai įvertinti padėkos raštais. Sveikiname šio konkurso dalyves Gabiją Giniūnaitę, Agnę Rakauskaitę, Aušrinę ir Vakarę Padleckaites, Emilę Afoninaitę (dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė Varnagirienė).

 

Visą gruodžio mėnesį mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo mokinių tarybos iniciatyva organizuotame konkurse ,,Kalėdinis klasių puošimas”. Dėkojame visiems, kurie įdėjo tikrai daug pastangų rinkdamiesi puošimo temą, darydami dekoracijas ir kurdami visoje mokykloje šventinę nuotaiką. Komisijai įvertinus puošimo originalumą, estetinį vaizdą, ateinančių metų akcentus ir pasirinktos temos atskleidimą buvo nuspręsta, kad konkurso nugalėtojais tapo 1a, 2c, 3c, 5b, 6a, 7a ir 8a klasės. Sveikiname nugalėtojus.

Mokinių taryba