Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. Tądien daugiausiai dėmesio skiriama vaikams, todėl Atvelykis kartais vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis. Tradiciškai iki Atvelykio būtinai reikėdavo aplankyti savo krikštavaikius, apdovanoti juos margučiais ir kitomis dovanomis. Šią dieną vėl dažomi kiaušiniai (anksčiau kaime dažydavo visus kiaušinius, kuriuos per savaitę sudėjo vištos), ridenami margučiai, supamasi sūpynėse. Kiaušinius per Atvelykį daužo tik vaikai.

Martyno Mažvydo progimnazijos 5 kl. mergaitės Velykėlėms ruošėsi iš anksto – siuvinėjo margučius.

 

 

Kovo mėnesį progimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Gražutis margutis“, kurią organizavo Vilniaus Šilo mokykla. Parodos tikslas – puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, supažindinti su Velykų papročiais, margučių marginimo raštais, būdais ir tradicijomis. Kviečiame pasigrožėti mokinių kurtais darbais, kuriais dalinasi renginio organizatoriai.

Išradingai ir linksmai dirbo priešmokyklinukai ir pradinukai. „Parskrido paukšteliai“, toks buvo pirmasis priešmokyklinės grupės vaikų darbas nuotoliniu būdu. O mokytojos metodininkės Dalios Butvilienės mokiniai ne tik mokėsi lietuvių k. ir matematikos, bet ir sportavo, virė košę, dainavo ir kitaip išradingai mokėsi namuose su visa šeima.

dorinis2020 04Nuotolinis mokymas suteikia daug naujų patirčių tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šis mokymo būdas leidžia įsigilinti į tam tikras temas, atrasti kūrybiškus įvairių problemų sprendimo būdus.

Dorinio ugdymo pamokos – tai laikas suprasti save ir kitus, galimybė atrasti savąjį “Aš”.

Šiuo metu 5 ir 6 klasės vykdo integruotą dorinio ugdymo projektą “Mokinio dienoraštis”. Šio projekto tikslas - suformuoti savęs pažinimo bei vertinimo įgūdžius, padėti mokiniams įgyti aktyvų ir kūrybišką požiūrį sprendžiant iškilusias saviugdos problemas; ugdyti bendruomeniškumo ir  socialinio aktyvumo gebėjimus; stiprinti bendravimą bei bendradarbiavimą tarp mokyklos ir šeimos.

Kiekvieną savaitę mokiniams pateikiamos kūrybiškos užduotys, kurias atlikdami, laiptelis po laiptelio, vaikai artės prie savęs pažinimo.

Iliustracijoje: 1 užduotis: žodyne susirasti „Asmens“ ir „Asmenybės“ sąvokų apibrėžimus ir A 4 formato lape  pasitelkdami piešimo  metodiką, sukurti savosios asmenybės portretą pabrėžiant vieną esminį savo bruožą.

Ilona Čimžienė, etikos mokytoja metodininkė