KVIEČIAME MOKYTIS 
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE

 pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 Pateikti prašymus pradėti mokytis 2021–2022 m. m. bus galima 
nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

priemimas2021 03

 elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

 Skaityti daugiau...

 

Sausio 13-ąją, Laisvės Gynėjų dieną, 8.00 valandą ryte, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai susijungė į vaizdo pamoką – paminėjimą, skirtą Lietuvos laisvės kovotojų, tragiškai žuvusių 1991 m sausio 13-osios naktį, pagerbimą. „Atmintis gyva, nes liudija“ – negalėdami susiburti visi kartu klasėje, kiekvienas savo namų lange užsižiebėme atminimo žvakeles, prisiminėme ir pagerbėme Mūsų Laisvę. Tegul amžina šlovė ir atmintis lydi Tautos Didvyrius!

sausio13 34

2020 m. gruodžio mėn. 1 kl. mokinės Austėja ir Patricija, 3 kl. mokinys Ruslanas ir 5 kl. mokinė Evelina paruošė darbus Vilniaus Šilo mokyklos organizuotai respublikinei virtualiai kūrybinių darbų parodai „Kalėdinis burbulas“. Parodos tikslas – puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, dalintis Kalėdine šiluma su kitomis bendruomenėmis. Mokiniai apdovanoti padėkomis. Mokinių dalyvavimą parodoje iniciavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Šių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais progimnazijos 5 klasės mokinė Evelina ir 8 klasės mokinė Marija ruošė darbus respublikinei parodai „Iliustruoju eilėraštį“, kurią organizavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius. Parodos tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą, puoselėti estetinį suvokimą, ugdyti pažinimo ir meninio ugdymo gebėjimus. Mokinės bei jas parodai ruošusi specialioji pedagogė Indrė Rimkė apdovanotos padėkomis.

Tegul Kalėdos Jums būna stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus, o
šventiškas džiaugsmas užgožia visus vargus.
Tegul šventiška nuotaika ir sėkmė Jus lydi visus ateinančius 2021-uosius
metus!
Pačių nuostabiausių metų Jums linki Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos
kolektyvas
https://drive.google.com/file/d/1cwrwb-CxV8Mt6MTnqMCRNcEoVtKnRxx8/view?usp=sharing

  Nuotolinis mokymas ir mokymasis – iššūkis visai Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenei. Mūsų mokyklos mokiniams informacinių technologijų pamokos - lyg žaidimas, kai  galima kūrybiškai ir aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklas.

  Gruodžio mėnesį informacinių technologijų pamokose mokiniai mokėsi kurdami.  Kūrybinėse veiklose aktyviai naudojosi canva.com internetinės svetainės įrankiais. Savo ir klasės draugų darbo rezultatais žavėjosi visi kūrybinėse veiklose dalyvavę 6 - 7 klasių mokiniai. Mokiniams pavyko sukurti interaktyvius plakatus bei virtualius sveikinimus artėjančių kalendorinių švenčių proga. Mokiniai aktyviai kūrė atvirukus, statinius ir dinaminius plakatus. Žinoma, kai kuriems mokiniams pavyko sukurti ir puikius video sveikinimus su puikiai pasirinkta sveikinimo idėja, tikslingai suplanuota darbo struktūra. Apibendrindami kūrybinės veiklos rezultatus mokiniai drąsiai, informatyviai ir suprantamai reflektavo savo realizuoto darbo idėją, kūrybinės veiklos eigą ir procesus bei pristatė darbo rezultatus.

  Taigi, nuotolinis mokymas ir mokymasis informacinių technologijų pamokose tikrai įdomus ir kūrybiškas, paremtas patyriminio mokymosi svarba. 6 – 7 klasių mokinių mokymasis iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų skatina mokinius aktyviai įsitraukti į kitokį, įdomesnį mokymosi procesą.

  Daugiau mokinių kūrybinių darbų galite peržiūrėti  čia(Miglės Ambrazevičiūtės 7a kl., Tito Šiaulio 6a kl., Žemynos Biržinytės 6a kl., Gabijos Samaitės 7b kl., Meinardo Šiugždos 6a kl.) 
  Grabrielės Briedytės (6a kl.) sveikinimas „Kūčios“  
   Ainės Butvilaitės (7b kl.) sveikinimas

Informacinių technologijų mokytoja Jurgita Kraciejienė