Rugsėjo 20 d. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 2a, 2b klasių mokiniai skubėjo į V. Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinį susitikti su rašytoju Virgiu Šidlausku. Mokiniai dalyvavo jo knygos „Ulfas ir stebuklinga barzda“ pristatyme.

Rašytojas papasakojo apie save. Antrokai skaitė jiems patikusias knygos ištraukas. Piešė ir pasakojo apie knygos veikėjus. Pagrindinis knygos veikėjas labai neklusnus berniukas, kuriam už iškrėstas išdaigas užauga barzda. Atsakinėjo į mokinių klausimus.

Renginiui skirtas laikas prabėgo nepastebimai. Rašytojas patraukė vaikų dėmesį netradiciniu bendravimu, o dainų ir gitaros skambesys džiugino visus susirinkusius.

Mokiniai turėjo puikią galimybę pabendrauti su rašytoju Virgiu Šidlausku.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Dautartienė

3Džiugi naujiena - mūsų mokykla buvo atrinkta dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame respublikiniame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas vaikams ugdytis netradicinėse aplinkose: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padės mokiniams inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis, lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę. Visos išvykos ir edukacijos finansuojamos projekto lėšomis.

Rugsėjo 19 d. 6c ir 8a klasės mokiniai su auklėtojomis Irena Kaklauskiene ir Vitalija Savickiene dalyvavo pirmojoje edukacinėje išvykoje „Saugomos rūšys“, kurios tikslas – mokinių mokslinio kūrybiškumo ir ekologinės savimonės ugdymas.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 5a ir 5c klasių mokiniai  įsijungė į pilietinę iniciatyvą „Atminties kelias“, skirtą žydų genocido aukų atminimui. Mokytojos Virginija Jasulaitienė, Jūratė Varnagirienė, Aldona Adomaitytė jiems vedė integruotą istorijos, dailės ir lietuvių kalbos pamoką netradicinėje erdvėje – Kauno 7-ajame forte. Būtent čia 2-ojo pasaulinio karo metais veikusioje koncentracijos stovykloje buvo sušaudyta 4 tūkstančiai žmonių, kurių didžioji dalis – žydų tautybės kauniečiai. Išklausę muziejaus direktoriaus pasakojimo, susipažinę su ekspozicija, susikaupę prie aukų kapavietės, penktokai  patirtus įspūdžius perteikė kūrybiniame darbe „Atmintis gyva“. Darbeliai rodo, kad jų širdis palietė žydų tragedija.

Rugsėjo 18-19 d. vyko kuprinių svėrimo akcija, kurios metu 1-4 klasių mokinių kuprinės buvo sveriamos, taip pat tikrinamas nešiojimo būdas (nešiojama ant vieno ar abiejų pečių) bei ar turi atšvaitą.

Pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės. Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės.

Atlikus nešiojamų kuprinių įvertinimą buvo nustatyta, kad:

  • 46,4 proc. mokinių kuprinės neviršijo rekomenduojamo iki 10 proc. kūno masės svorio.
  • 45,9 proc. mokinių kuprinės sveria 10-15 proc. mokinio kūno masės.
  • 7,7 proc. mokiniš kuprinės sveria daugiau 15 proc. kūno masės.
  • nedidelė dalis  mokinių nešiojo  kuprinę ant vieno peties .
  • 89,4 proc. mokinių turėjo ant kuprinės atšvaitą.

Akciją organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ligita Bložytė, socialinė pedagogė Simona Šinskaitė.