Padeka Patricijai

Kovo mėnesį Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinius, tėvus, mokytojus, auklėtojus, švietimo pagalbos specialistus kvietė dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk!“. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

padeka2020 04Kovo mėnesį pradinių klasių mokinė, lankanti specialiosios pedagogės užsiėmimus, dalyvavo respublikiniame priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Laisvė mano akimis”, skirtame paminėti Lietuvos nepriklausomybės 30 – metį. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė

Štai rezultatas, kuriuo džiaugiamės ir didžiuojamės!

daile2020 004

Kovo 21 dieną progimnazijos bendruomenę kvietėme minėti Dauno sindromo dieną. Pasaulinė Dauno sindromo diena skirta visame pasaulyje didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių Dauno sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą, žmonių toleranciją, dalijimąsi gerosiomis patirtimis bei paraginti kiekvieną iš mūsų išdrįsti pabūti kitokiais. Mokinius, jų tėvelius bei progimnazijos bendruomenę nuotoliniu būdu pasiekė informacinės skaidrės bei trumpas socialinis filmukas, apie šį genetinį sutrikimą. Išreikšti savo palaikymą kvietėme mūvint skirtingų porų kojinėmis, simbolizuojančiomis kitoniškumą. Akciją iniciavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Balandžio 2 dieną progimnazijos bendruomenę kvietėme minėti Pasaulinę autizmo supratingumo dieną. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Mokinius, jų tėvelius bei progimnazijos bendruomenę nuotoliniu būdu pasiekė informacinės skaidrės bei trumpas filmukas, didinantis auditorijos supratingumą apie autizmo spektrą. Savo palaikymą išreikšti kvietėme piešiant mėlyną saulę savo languose. Akciją inicijavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.