2019 . gegužės 24 d. mūsų progimnazijoje vyko ataskaitinė būrelinės veiklos diena. Aktų salėje visi klausėme "Mažvydukių" ansamblio ir pirmokėlių dainų, stebėjome tautinius ir šiuolaikinius šokius, žiūrėjome lėlių teatro spektaklį. II a. fojė visi galėjo pasigėrėti dailės ir dizaino būrelių darbais, stenduose ir nuotraukose susipažinti su žurnalistų būrelio, "Šviesoforo", mokinių tarybos veikla. Tokia būrelių reklama tikrai sudomins ir pritrauks daugiau narių. Gražiausius pasirodymus pamatys ir tėveliai per tradicinę Padėkos tėvams dieną.

Gegužės mėnuo pradinių klasių vokaliniam mergaičių ansambliui ypatingas ne tik festivalių ir konkursų gausa, bet ir LAIMĖJIMAIS. Tarptautiniuose konkursuose iškovotos I ir II vietos, kurios suteikia mergaitėms sparnus ir kviečia skrieti vis aukščiau, garsinant mokyklos vardą, bei įprasminti nuoširdaus darbo rezultatus. Mergaitės ne tik atlieka konkursines programas, bet ir dalyvauja edukacinėse erdvėse, kuriose gilina įgytas muzikos žinias. Mergaitėms vadovauja muzikos mokytoja metodininkė Rita Beitnaraitė.

Sveikiname mokinius sėkmingai pasirodžiusius Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiadoje ir užėmusius garbingas vietas. 5b klasės mokinys Vilius Kudirka – VIII vieta (mokytoja Vitalija Savickienė), 6c klasės mokinė Elzė Plaušinaitytė – XI vieta (mokytoja Aldona Adomaitytė), 7b klasės mokinė Gabija Giniūnaitė – III vieta (mokytoja Aldona Adomaitytė).

Projektas „Atgal į mokyklas“ – visos Europos Sąjungos mastu vykdomas projektas, prie kurio jau kelerius metus iš eilės prisideda Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Projekto tikslas – atkreipti jaunimo dėmesį į Europos Sąjungą, skatinti domėjimąsi europinėmis temomis.
Minėdami Europos dieną, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 15-ąsias metines, sulaukėme garbingos viešnios - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėjos, diplomatės – Jurgitos Germanavičienės. Renginį pradėjo 5b klasės mokinė Viltė Petrokaitė kūriniu „Odė džiaugsmui“. Tai Europos Sąjungos himnas.
Pokalbyje su mokiniais viešnia papasakojo, kad vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų yra skatinti ir remti Europos Sąjungos vertybes pačioje ES ir visame pasaulyje. Pagrindinės Europos Sąjungos vertybės yra žmogaus orumas, laisvė, lygybė, demokratija, teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms. Mokiniai sužinojo, kad Lietuvos pilietis yra ir Europos sąjungos pilietis, kuris turi teisę balsuoti ir būti renkamas Europos Parlamento rinkimuose, turi socialinių garantijų, gali laisvai keliauti, dirbti, studijuoti ir gyventi visoje Europos Sąjungoje. Lietuva gauna ES finansinę paramą.
Diplomatė Jurgita Germanavičienė paragino mokinius mokytis užsienio kalbų, daug skaityti, domėtis, ieškoti ir sėkmingai kurti savo ateitį.

Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui