priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Gruodžio 17 d. mūsų progimnazijoje svečiavosi seni geri mokyklos draugai Aurika ir Algirdas Seleniai. Jie yra garsūs kinematografininkai, animatoriai, dailininkai, o Algirdas – dar ir rašytojas. Iš Vilniaus jie atvyko drauge su savo ištikimu palydovu – keturkoju Džiugu, juokais vadinamu „direktoriumi“. A. ir A. Selenių įkurtoje „Animacijos studijoje" sukurtas naujas video filmas-knyga „Saulės vaduotojas". Adaptuotos lietuvių liaudies pasakos "Saulės vaduotojas" autorius – Algirdas Selenis, dailininkai - Algirdas ir Aurika Seleniai. Filmo muzikiniam įgarsinimui panaudoti J. S. Bacho kūriniai klavesinui. Šį unikalų darbą svečiai pristatė mūsų 5-8 klasių mokiniams, pravesdami netradicinę integruotą literatūros pamoką.
Video filmas-knyga „Saulės vaduotojas" sukurtas lietuvių liaudies stebuklinės pasakos, rekonstruojančios senąją lietuviškąją–baltiškąją pasaulėžiūrą, estetines ir etines pasaulio pažinimo formas, motyvais. Jos turinyje slypi mitologinės žinios, svarbios ne tik Lietuvos, bet ir visoms europietiškosioms kultūroms - pasaka „Saulės vaduotojas“ išversta į 22 pasaulio kalbas.
Video filmas-knyga „Saulės vaduotojas" skirtas visai šeimai. Šios pasakos veiksmas, skirtingai nei lietuvių liaudies pasakoje, vyksta ne tradicinėje Lietuvos miškų ir girių aplinkoje, o jūros ir salų aplinkoje, primenančioje graikų ir skandinavų sakmes. Tokia vandens ir oro stichijų aplinka, kurioje skendi žemės fragmentai – salos, - puikiai tinka ne tik senovės žmonių mitologizuoto žemės ir visatos reiškinių suvokimo pavaizdavimui, bet ir stebuklinės pasakos atmosferai sukurti. Video filmo-knygos „Saulės vaduotojas" vaizdinė medžiaga atitinka taip vadinamą fentezį stilių, dabar labai populiarų ir mėgstamą šiuolaikinių kino žiūrovų bei stebuklinių komiksų gerbėjų. Šios video knygos vaizdinė medžiaga buvo kurta 3 metus.
Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems Kūrėjams ne tik už padovanotą laiką, žinias ir video-knygą, bet ir už retą galimybę prisiliesti prie jautraus meno pasaulio stygų.

Videofilmo-knygos fragmentų treilerį galima pamatyti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=cP2H1rCE7LM

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Kiekvienais metais mūsų mokykla mielai atsiliepia į Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą prisijungti prie pilietinės akcijos, kurios tikslai yra šie: išsiaiškinti su mokiniais žodžio „tolerancija“ reikšmę; padiskutuoti, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena; aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Naudodami šį simbolį mokiniai piešė piešinius, gamino rankas iš popieriaus, darė koliažus ir pan. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.
Su mokiniais aptarti istoriniai įvykiai, pvz.: nacistinėje Vokietijoje vykdyta nepakantumo ir antirasinė politika žydų, čigonų (romų), psichiškai nesveikų ir neįgalių žmonių atžvilgiu. Buvo aptariama ir sovietų Sąjungos istorija, kurioje gausu nepakantumo kitokiam: gabesniam, kilusiam iš pasiturinčios šeimos, turinčiam savo nuomonę ar kitokį požiūrį į gyvenimą. Labai svarbu buvo aptarti tolerancijos ribas ir tai, kad toleravimas negali virsti abejingumu. Aptarus tolerancijos temą svarbiausia buvo su mokiniais suformuluoti išvadas, apibendrinimus, jog tolerancija yra mūsų pačių rankose. Kuo anksčiau mokiniai supras ir žinos „tolerancijos“ žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos, supratimo bus mūsų visuomenėje.
Tuo tikslu mūsų mokykloje svečiavosi sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ nariai. Šios bendrijos tikslas – telkti sutrikusio intelekto asmenis bei jų šeimos narius, plėsti kokybiškų paslaugų spektrą, kurti ir stiprinti visuomenės ir neįgaliųjų žmonių tarpusavio sąveiką.
Pabendravę su suaugusiais žmonėmis, kalbančiais ir besielgiančiais lyg maži vaikai, mūsų mokiniai įsitikino, kad jų nereikia nei bijoti, nei gailėtis – jiems reikia geranoriškai padėti pritapti visuomenėje. Tuo tikslu įsijungsime į projektą „Atsineški savo spalvą“, kurio tikslas – įgalinti jaunimą per savanorystę atskleisti savo socialinį jautrumą ir paskatinti juos socialiniam dalyvavimui. Sutarėme su mokiniais ruošti kalėdines dovanėles ir prieš šv. Kalėdas aplankyti savo naujuosius draugus jų dienos užimtumo centre.
Tolerancijos diena mūsų progimnazijoje tikrai mokė tolerancijos.

Auksė Petruševičienė,
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 13 d. aštuntokai tęsė "Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros" projektą ir vyko į Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegiją. Edukacinės programos "Interaktyvusis dizainas ir technologijos" tikslas – supažindinti mokinius, kaip yra kuriami išskirtinio dizaino, paskirties ir funkcionalumo daiktai bei paskatinti bandyti juos kurti patiems. Mokiniai susipažino su interaktyvaus dizaino pavyzdžiais, jų kūrimo bei gamybos užkulisiais, gilinosi į interaktyvių objektų kūrimo technologijas. Kadangi interaktyvaus objekto apibrėžimas gana platus, užsiėmimo metu buvo telkiamasi į įvairių tipų objektus (lenktyninis bolidas; kintančių spalvų šviestuvai, reaguojantys į muziką arba lankytojų prisilietimą; projekcijos ant objekto technika, sukuriant erdvinio vaizdo įspūdį; šviesų instaliacija, reaguojanti į žmonių rankų judesius; smegenyse generuojamų bangų nuskaitymas ir jų pritaikymas valdyti p0rogramoms ar įrenginiams).

Išklausę teorinę dalį mokiniai turėjo galimybę praktiškai išbandyti įgytas žinias, kurdami ir realizuodami interaktyvius objektus naudojantis suteiktomis technologinėmis priemonėmis, kompiuteriu modeliavo gaminius virtualioje aplinkoje.

Lapkričio 10d. 8b klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Nerūkyk ir būk madingas" skirtoje tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Visi akcijos dalyviai šoko bendrą šokį, pasirašė nerūkymo deklaraciją.

Filmukas

Kaip ir kiekvienais metais, belaukiant Vėlinių šventės, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviai dalyvavo socialinėje akcijoje „Sutvarkyk apleistą kapą“. 7A ir 7B klasių mokiniai ir jų auklėtojos Ilona Čimžienė ir Ilona Pečkienė Kauno Eigulių kapinėse tvarkė cirko artistų panteono kapus, uždegė žvakeles, prisiminė čia palaidotus menininkus. Ši akcija – tradicinė, mokiniai prieš Vėlines tvarko kapus Eigulių kapinėse jau eilę metų.