priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Nuotolinis mokymas pažadino mokinių kūrybinį polėkį. 7b klasės mokinė Evelina Steponavičiūtė save atrado kaip jaunąją rašytoją ir jums pateikia ištrauką iš savo knygos „Aš, keistasis katinas ir stebuklinga spinta“. Joje jaunajai autorei išties pavyko perteikti užburto miško paslaptingumą....

5b kl. mokiniams nuotolinio mokymo metu labai svarbus buvo knygų skaitymas. Knygos juos palaikė, padrąsino, mokė nugalėti iššūkius, nebijoti sunkumų, fantazuoti ir kurti svajones... Mėgstamiausias knygas jie iliustravo.

 

patyciu dez2020

Patricijai2020 05Progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Mainos rūbas, margo svieto”. Parodos tikslas - siekti, kad vaikai dailės darbuose išreikštų savo mintis, svajones, pastebėtų ir užfiksuotų gamtos ir gyvenimo pokyčius. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Virtuali darbų paroda:

http://www.darzelisvyturelis.lt/naujienos/respublikine-vaiku-kurybiniu-darbu-paroda-mainos-rubas-margo-svieto/

rieda saul2020 05Progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rieda saulė per pasaulį”. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Nuotolinis mokymas mokiniams buvo nemažas išbandymas, padėjęs subręsti, tapti savarankiškesniems.Svarbiausia, kad mokiniai suprato, kokia svarbi dovana  - tiesioginis bendravimas su mokytojais ir klasės draugais...Apie tai 7c klasės mokinės Gerdos Misevičiūtės eilėraštukas.

Kai karantinas prasidėjo,
Vaikai mokyklą palikt turėjo...
Prie kompiuterių prisėdo,
O laikas taip greit prabėgo..

Čia savaitė, čia jau dvi,
Laike, kur taip greit skubi?
Dienynas, zoom, Eduka –
Pilna galva vienų klaustukų!

Guodžia vien mintis tiktai –
Greitai baigsis visa tai.
Grįšim į klases jaukias,
Matysim vėlei šypsenas šviesias.

Pasiilgom nuoširdžiai visų –
Draugų ir draugių, mokytojų nuostabių.
Supratome:svarbiausia iš tiesų yra
Bendravimo ne per ekraną dovana...