Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigose.

 

 

Spalio 23 diena mokykloje buvo labai neįprasta. Klasėse ir koridoriuose šmėkščiojo įvairiausi siaubūnai, kurie priminė, kad jau netoli Helovynas. Štai kelios akimirkos iš „Mokyklos siaubų” dienos, kurią organizavo Mokinių taryba.

Mūsų progimnazijos  mokinio Deimanto Saročkos rašinys „NATO pajėgų misija Baltijos regione" (lietuvių kalbos mokytoja Irena Kaklauskienė) laimėjo I vietą Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir dienraščio „Kurier Wilenski Magazyn" organizuojamame mokinių rašinių konkurse „Mes esame NATO". Spalio 23 d. Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje, Vilniuje vyko konkurso laureatų apdovanojimo ceremonija.
Sveikiname mokinį ir mokytoją ir džiaugiamės laimėjimu. 
Apie konkursą plačiau.

Direktorė Juzė Grigalienė

ruduo2020 10

Spalio 19-23 d. mokykloje vyksta ugdymo karjerai savaitė. Mokiniai klasių valandėlių metu sužino apie kokią nors profesiją, kurią pristato klasės tėveliai. Piešia ir rašo apie savo svajonių profesiją, pildo karjeros planus. Integruotų pamokų metu mokytojai pristato mokiniams įvairiausias profesijas, kurioms reikalingos jų dėstomo dalyko žinios.

Keletas savaitės akimirkų:

4b klasė: Rojaus mamytė Eglė, supažindino mokinius su psichologo profesija. Vaikai atliko įdomią užduotį: visiems ant nugaros priklijavo po lapą, o vaikai parašė daug gražių žodžių apie tą vaiką. Danieliaus mamytė Lina supažindino su draudimo agento profesija, organizavo proto mūšį, o  geriausius apdovanojo atšvaitais.

6b mokiniai per anglų kalbos pamoką rašė rašinėlius tema "My dream job".

Pirmąją 4c klasės Ugdymo karjerai savaitės dieną mokiniai pristatė savo darbus tęstiniame projekte "Iškiliausi pasaulio ir Lietuvos žmonės". Ant A3 lapų ir didesnių, vaikai namuose piešė, karpė, klijavo bei aprašė įvairių profesijų žymių žmonių gyvenimą, jų pasiekimus. Medžiagos ieškojo internete, enciklopedijose, kituose šaltiniuose. Klasėje papasakojo apie žymius įvairių profesijų žmones klasės draugams. Parengė atliktų darbų parodą.

Spalio 20 d. 3a klasėje lankėsi Martyno mamytė ir pristatė spaudos, reklamos specialisto profesiją. Mokiniai susipažino su poligrafija - spaudos technikos būdais. Smagu buvo dalyvauti knygos, brošiūros leidybos procese. Daug vaikams džiaugsmo sukėlė  leidyklos gaminamų produktų parodėlės apžiūra.

2c klasės mokiniai  vaikai susipažino su gydytojo profesija ir ją iliustravo.

Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalio 5 – 9 dienomis mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Respublikinėje akcijoje „Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną!“. Akcija skirta Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimui. Mažesnieji (priešmokyklinukai ir pradinukai) klasės valandėlių metu kalbėjo apie jausmus, jų atpažinimą, raišką. Vaikai aplikavo emocijų veidelius įvairiomis priemonėmis: pieštukais, medžių lapais, gėlėmis, piešė vandeniniais dažais, guašu. Mokyklos psichologė bei socialinė pedagogė organizavo klasės valandėles 2-ų ir 4-ų klasių mokiniams. Vyresnieji – ketvirtokai mokėsi priimti įvairius jausmus: tiek malonius tiek nemalonius, piešė jausmų žemėlapius, o 2-ų klasių mokiniai apie jausmus mokėsi iš pasakų. Džiaugiamės, kad veiklos buvo ne tik naudingos, bet ir įdomios. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms – juk mokinių gebėjimas atpažinti, įvardinti, priimti ir tinkamu būdu išreikšti savo jausmus reikalingas ir svarbus visą gyvenimą!