Atvirų durų diena!

Kovo 7d. 18valKauno Martyno Mažvydo progimnazijoje šiandien vyko ne/tradicinis 5-8 klasių mokinių ilgalaikių metinių projektinių darbų pristatymas.

5-7 klasių mokiniai pristatė grupinius darbus apie kerpių ryšį su oro užterštumu, apie Martyno Mažvydo vardo įamžinimą Lietuvoje, apie Joninių papročius, apie spalvas poezijoje, apie švenčių tradicijas Vokietijoje, apie žmogaus ir gamtos sukurtus reljefus, apie žymių žmonių vardais pavadintų gatvių istorijas ir kt.

8 klasių mokiniai pristatė itin originalius individualius projektus apie chaoso teoriją ir drugelio efektą, apie geometrines figūras senamiesčio architektūroje, apie augalų motyvus lietuvių gamtoje, literatūroje, dailėje, muzikoje ir rankdarbiuose, apie anglų bei amerikiečių rašytojų mitybos ypatumus gyvenime ir kūryboje ir kt.

Visus stebino gauti brandūs rezultatai: interaktyvus žemėlapis, knygos, lankstinukai, piešiniai, rankdarbiai, tyrimų rezultatai, filmai ir kt.

Progimnazijos direktorė Jūratė Pauliukienė, apibendrindama projektų pristatymus, pabrėžė, kad visi darbai tikrai brandūs, patyriminiai, integruoti, STEAM‘iniai – ko link ir einame. O svarbiausia, - visi darbai turi išliekamąją vertę! Jau greitai mokinius ir tėvelius pakviesime išbandyti interaktyvų žemėlapį – gyvą maršrutą po Kauno senamiestį, ieškant žymių žmonių įamžinimo vietų, o laimėtojus apdovanosime lankstinukais su Mažvydo vardo įamžinimo visoje Lietuvoje aprašymais. Ir tai - progimanazistų darbai! O ką jie nuveiks gimnazijose, galima tik įsivaizduoti...

Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis, mieli projektų autoriai. Ir dėkojame mokytojams, lydėjusiems jus į tikslą.   

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko respublikinė metodinė mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konferencija „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“. Pagrindinį pranešimą „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: patirtys iš Erasmus+ mokymų“ skaitė Erasmus+ mokymuose įvairiose Europos šalyse dalyvavę progimnazijos bendruomenės nariai: direktorė Jūratė Pauliukienė, etikos mokytojas Renatas Šablinskas, lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Savickienė, anglų kalbos mokytojos Agnė Paprockaitė ir Asta Žibikienė, psichologė Vaiva Daniūnaitė, socialinis pedagogas Dovydas Paslauskas.
Džiugu, kad tema aktuali ir įdomi daugeliui Lietuvos mokyklų – konferencijoje dalyvavo daugiau kaip šimtas vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų.
Klausėmės labai įdomių pranešimų apie patyriminių pamokų naudą, veiksmingus STEAM mokymo(si) metodus, įtraukųjį bei patyriminį ugdymą ES mokyklose ir kt.
Svarbu ir konferencija, ir pranešimai, ir dalinimasis gerąja patirtimi, bet svarbiausia, - kad TAI VYKSTA! Vyksta dideli geri pokyčiai visoje švietimo sistemoje, - ir jie negrįžtami. Tad pirmyn, mieli kolegos, šiandien dalyvavę konferencijoje! Jūs ir mes esame viename teisingame kelyje.
Linkime nepavargti ir pasiekti tikslą: STEAM IR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - MISIJA ĮGYVENDINAMA!

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 8a klasės mokiniai turėjo puikią patyriminę edukaciją Kauno informacinių technologijų mokykloje - dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse "Išbandyk profesiją". Mokiniai tapo žinių laidos vedėjais, filmavosi žaliame fone, paskui įvairių technologinių programų pagalba montavo įrašus, keitė foną ir transliavo savo žinias. Buvo labai įdomu, smagu ir prasminga. Kadangi jau turime Skaitmeninės mokyklos (DIGITAL SCHOOL) vardą, tai ir žengiame ta kryptimi :)

antr2022 11

Šių mokslo metų gegužės mėnesį Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos socialinis pedagogas Dovydas Paslauskas dalyvavo Erasmus+ KA1 mokymuose Maltoje “Facing diversity: inclusive education strategies for students with fewer opportunities” („Kartu su įvairove: įtraukiojo ugdymo strategijos mažiau galimybių turinčiam jaunimui“ – lietuvių k.), kurių metu tobulino profesines kompetencijas, dalinosi savo patirtimi bei sėmėsi naujų žinių kartu su kitais mokymų dalyviais, atvykusiais iš Latvijos, Lenkijos, Graikijos, Vokietijos, Rumunijos bei Portugalijos.