Rugsėjo 13 d. mokykloje vyko tradicinis "Solidarumo bėgimas" - tai unikalus projektas, kurio metu moksleiviai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali padėti vieni kitiems. Tai ne tik paramos, bet ir sąmoningumo bei pilietiškumo ugdymo ankstyvame amžiuje iniciatyva. Projekto tikslas - surinkti lėšų konkrečioms, iš anksto numatytoms veikloms, skatinančioms labiausiai pagalbos reikalingų vaikų fizinę ir emocinę gerovę.

apie mokykla su vaiku2021 09

Gegužės mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius respublikiniam dailės darbų konkursui „Mano svajonė“. Konkurso tikslas – ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, skatinti jų kūrybinį aktyvumą ir parengti atliktų darbų konkursą, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Konkurse dalyvavo Evelinos, Paulinos ir Ruslano parengti darbai. Mokinius parodai ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

mano svajone2021 06

Gegužės 27-30 d. Nacionalinis Kauno dramos teatras kvietė į edukacinį vaikų ir jaunimo teatro festivalį „Nerk į Teatrą 2021“. Šiemet festivalio programa, kuri siūlė daugiau nei 30 įvairių dirbtuvių, diskusijų, ekskursijų, žaidimų teatro temomis, buvo pritaikyta ne tik įvairaus amžiaus žiūrovams, bet ir socialiai jautrioms grupėms bei specialių poreikių turintiems teatro mylėtojams. Progimnazijos specialioji pedagogė Indrė Rimkė ir socialinė pedagogė Rasa Mikelionienė priešmokyklinės grupės, 2a ir 3b klasės mokinius pakvietė dalyvauti festivalio pasiūlytuose „Saldžiame“ bei „(Ne)matomo vandenyno“ iššūkiuose. Juos įgyvendinę mokiniai tapo festivalio laureatais. Prizas – improvizacijos dirbtuvėlės su aktore Saule Sakalauskaite. Kviečiame pasižvalgyti kaip aktyviai ir linksmai mokiniai joje šėlo.