kvietimas mokytis2022

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko pradinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Buvo daug dainų, šokių, šypsenų, gėlių, garsiai skanduojamų padėkos žodžių. Nuoširdžiai džiaugėsi vaikų sėkmėmis ir jiems gero kelio dalykinėje sistemoje linkėjo direktorė, klasių mokytojos, tėvai. Vaikai ir jų tėveliai dėkojo progimnazijai už suteiktas žinias ir gražią bendruomeniškumo patirtį. Kiekvienam mokytojui rado šiltų žodžių: tikybos mokytojai už pažintį su Dievu, anglų kalbos mokytojoms už galimybę pažinti pasaulį, šokių mokytojai už grakštaus judesio pamokas, fizinio ugdymo mokytojoms už sveikos gyvensenos įgūdžius, muzikos mokytojai už ritmo pojūtį, mokytojų padėjėjoms už pagalbą ir rūpestį, auklėtojoms už kasdien skleistą meilę, administracijai už sklandų ugdymo proceso organizavimą. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad beveik visi vaikai pasirinko tęsti mokslus mūsų progimnazijoje– mumis pasitiki ir mes nenuvilsime 🙂

Prasidėjus vasarai, pamokos keliasi į kitas erdves. 5c klasės mokiniams integruota istorijos, lietuvių kalbos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuva praeityje“ vyko Rumšiškėse. Liaudies buities muziejuje aplankę senąsias sodybas, išklausę gido pasakojimo, mokiniai grupelėmis rinko  informaciją apie  etnografinius regionus: jų gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, padargus, baldus, tekstilę, indus, gėlių darželius, gyvulius. Viena grupelė tapo gidais ir paruošė ekskursijos po Rumšiškes aprašymą. Džiaugiamės, kad mokiniai atvėrė praeities vartus ir pateko į pasaulį, kurio pažinimas – svarbi vaiko ugdymo dalis...

„Lietuvos vaikų balso” konferencijos idėja, prieš penkerius metus gimusi Mykolo Romerio universitete (partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, UAB „Tavo mokykla“), kasmet sulaukia didžiulio Lietuvos moksleivių ir jų mokytojų dėmesio, aktyvumo ir palaikymo. Ji vyksta birželio 1-ąją - Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija dalyvauja konferencijoje nuo pat pirmųjų metų – kasmet ten skaitome prasmingus pranešimus. Šiemet Kaunui atstovavo septintokė Kamilė Grigonytė (buvome vieninteliai kauniečiai tame didžiuliame respublikiniame renginyje, sukvietusiame apie 500 dalyvių). Jos pranešimas skambėjo itin aktualia tema: apie karo grėsmę, bendraklasius ukrainiečius vaikus ir paprastą vaikišką norą augti taikiame pasaulyje. O tribūna ji dalinosi su švietimo ministre Jurgita Šiugždiniene :)  

Konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris ne visada girdimas ir išklausomas. Mes, mažvydiečiai, girdime kiekvieno vaiko balsą :) 

Į konferenciją vyko šeštokų ir septintokų komanda, lydima mokytojų Auksės Pukinskienės ir Irenos Kaklauskienės. Gera buvo girdėti mokinių įspūdžius, jog vykti buvo verta. Šaunuoliai, mažvydiečiai, ačiū!

Konferencijos įrašą galima matyti čia (Kamilės pranešimas paskutinis, nes jis – vyšnia ant torto, - įsitikinkite)
 https://www.youtube.com/c/MykolasRomerisUniversity

Gegužės 27 d., po kelerių metų priverstinės pertraukos, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje vėl susitiko mažvydiečiai. Buvo daug šurmulio, šypsenų, šiltų apsikabinimų – tikrai vieni kitų pasiilgome. Apsikeitę simbolinėmis dovanėlėmis (mes buvome tikri Kauno – Europos kultūros miesto ambasadoriai, nes mūsų suvenyrai buvo susiję su mitiniu žvėrimi ir lankytinomis miesto vietomis), dalinomės gerąja patirtimi. Kiekviena mokykla pasidžiaugė savo atradimais ir sėkmėmis – tikrai yra ko vieniems iš kitų pasimokyti. Apžiūrėję puikiai renovuotą progimnaziją, iškeliavome į edukaciją „Mažoji Lietuva mažvydiečiams“: muziejuje klausėmės pasakojimo apie Tauragės istoriją, Monciškių palivarke ragavome lietuvninkų patiekalų, prie Raganų eglės grožėjomės gamta. Nuoširdžiai dėkojame susitikimo organizatoriams tauragiškiams už tokį nuostabų renginį. Grįžome su džiaugsmu širdyse, kad mažvydiečių sambūris vėl gyvuoja – kitais metais mūsų laukia Klaipėda! 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu (TMD) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, gegužės 18 dieną antrą kartą organizavo nuotolinį protmūšį „Kultūrų ratas“. Šis renginys yra edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ dalis, skirtas mokinių neformaliam pilietiniam švietimui bei tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje, istorijos, kultūros pažinimui, tarpkultūrinės tolerancijos puoselėjimui.
Protmūšyje dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo mokyklų mokiniai – iš viso 17 komandų iš 13 mokymo įstaigų.
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos septintokai šiame konkurse LAIMĖJO I VIETĄ! Šiandien mus pasiekė diplomai ir šaunūs prizai - puiki motyvacija ir toliau dalyvauti "Kultūrų rato" projekte.