KVIEČIAME MOKYTIS 
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE

 pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 Pateikti prašymus pradėti mokytis 2021–2022 m. m. bus galima 
nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

priemimas2021 03

 elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

 Skaityti daugiau...

 

Vasario mėnesį specialiųjų poreikių turintys mokiniai ruošė darbus respublikiniam virtualiam konkursui „Aš laimingas, kai...“. Konkurso tikslas - skatinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą, lavinti kalbinius gebėjimus, vaizduotę. Progimnazijai atstovauti atrinkti Viktoro, Samantos, Gabrielės ir Bertos darbai. Už dalyvavimą mokiniai apdovanoti padėkomis. Mokinius konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Ankstų rytą buvo skubama su verba išplakti dar lovoje gulinčius šeimos narius, deklamuojant eilėraštį: „Ne aš mušu – verba muša, tolei muš, kol suluš. Už savaitės viena diena Tegul linksmina kiekvieną“.

Verba – tai iš augalų šakelių ir gėlių kuriamos puokštės, kurias šventina Verbų sekmadienį bažnyčioje.

Penktų klasių mokiniai taip pat pynė Verbą, bet savo kūryboje naudojo spalvotą popierių: karpė gėlyčių žiedelius, juosteles, smilgas. Verbos elementus klijavo ritmiškai – derindami formas ir spalvas.

Dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirė

verbos2021 03a

verbos2021 03b

Mūsų pasaulis pilnas gyvybės. Pavasarį saulės spinduliai budina gamtą: sprogsta medžių pumpurai, čiulba paukščiai, žaliuoja želmenėliai, išsaugoję gyvybės stebuklą per visą žiemą. Amžiną gyvybę lietuvių liaudies mene simbolizuoja Gyvybės medis. Gyvybės arba Pasaulio medis vaizduojamas visada žydintis, su vaisiais. Pasaulio medžio viršūnėje vaizduojama Saulė, Mėnuo, žvaigždės, ant šakų paukščiai, po šaknimis — žalčiai ir gyvatės. Žemę gimdytoją simbolizuoja indas, iš kurio “auga” Gyvybės medis. Gyvybės medžio simbolius stengėsi pavaizduoti 5 klasės mokiniai savo kūrybiniuose darbuose.

Dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirė

 pavasaris2021 03a

pavasaris2021 03b

pavasaris2021 03c

Pavasariu žydi mokinių namų langai, nes Kauno Martyno Mažvydo progimnazija švenčia Kovo 11-ąją. Šią visiems mums svarbią datą minime mokinių tarybos inicijuota akcija ,,Laisve pražydę langai“. Kviečiame ne tik kartu pasidžiaugti mokinių kūrybiškumu, bet ir mokyklos Facebook puslapyje balsuoti už labiausiai patikusias gėlėtas nuotraukas.

        Jauniems žmonėms, gimusiems laisvoj Lietuvoj, įdomi jų gimtojo miesto praeitis, čia gyvenusių įvairių tautybių žmonių likimai. Martyno Mažvydo progimnazijos 8a ir 8c klasių mokiniai net  ketverius metus nuosekliai domėjosi žydų atminties ženklais Kaune. Į šią temą gilintis  juos paskatino istorijos mokytojos  Virginijos Jasulaitienės pasakojimas apie žydų tautybės berniuko Jochanano Faino, gyvenusio Kauno gete, likimą. Mokiniai sužinojo, kur  Vilijampolėje buvo žydų geto teritorija, pagerbė Holokausto aukų atminimą 9,7 ir 4 forte, aplankė japonų diplomato Č. Sugiharos, kuris karo metais gelbėjo žydus, namus Vaižganto gatvėje, Kiemo galeriją senamiestyje, kur šiuolaikiniai dailininkai įamžino senuosius Kauno gyventojus – žydus.. Šis projektas padėjo laisvos Lietuvos vaikams geriau suvokti jų mieste gyvenusių žmonių likimus.... Mokiniams vadovavo auklėtojos Virginija Jasulaitienė ir Aldona Adomaitytė, dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė – Varnagirė, geografijos mokytoja Onutė Kaminskienė.