Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigose.

 

 

  Nuotolinis mokymas ir mokymasis – iššūkis visai Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenei. Mūsų mokyklos mokiniams informacinių technologijų pamokos - lyg žaidimas, kai  galima kūrybiškai ir aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklas.

  Gruodžio mėnesį informacinių technologijų pamokose mokiniai mokėsi kurdami.  Kūrybinėse veiklose aktyviai naudojosi canva.com internetinės svetainės įrankiais. Savo ir klasės draugų darbo rezultatais žavėjosi visi kūrybinėse veiklose dalyvavę 6 - 7 klasių mokiniai. Mokiniams pavyko sukurti interaktyvius plakatus bei virtualius sveikinimus artėjančių kalendorinių švenčių proga. Mokiniai aktyviai kūrė atvirukus, statinius ir dinaminius plakatus. Žinoma, kai kuriems mokiniams pavyko sukurti ir puikius video sveikinimus su puikiai pasirinkta sveikinimo idėja, tikslingai suplanuota darbo struktūra. Apibendrindami kūrybinės veiklos rezultatus mokiniai drąsiai, informatyviai ir suprantamai reflektavo savo realizuoto darbo idėją, kūrybinės veiklos eigą ir procesus bei pristatė darbo rezultatus.

  Taigi, nuotolinis mokymas ir mokymasis informacinių technologijų pamokose tikrai įdomus ir kūrybiškas, paremtas patyriminio mokymosi svarba. 6 – 7 klasių mokinių mokymasis iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų skatina mokinius aktyviai įsitraukti į kitokį, įdomesnį mokymosi procesą.

  Daugiau mokinių kūrybinių darbų galite peržiūrėti  čia(Miglės Ambrazevičiūtės 7a kl., Tito Šiaulio 6a kl., Žemynos Biržinytės 6a kl., Gabijos Samaitės 7b kl., Meinardo Šiugždos 6a kl.) 
  Grabrielės Briedytės (6a kl.) sveikinimas „Kūčios“  
   Ainės Butvilaitės (7b kl.) sveikinimas

Informacinių technologijų mokytoja Jurgita Kraciejienė

      Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame edukaciniame projekte, skirtame XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjo ir kultūros puoselėtojo Motiejaus Valančiaus atminimui. Projekto tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių tautos patriarchais bei ugdytis tautinę savimonę. 
       Mūsų mokiniai projektui pateikė pačių kurtus filmus

   Mūsų darbai buvo pripažinti įdomiausiais, apie juos rašoma ir jais dalijamasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklapyje https://www.lmnsc.lt/naujiena/dalijames-idomiausiais-projekto-skirto-m-valanciui-atminti-darbais/;
ir svetainėje https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia/dalijames-idomiausiais-projekto-skirto-m-valanciui-atminti-darbais/43351.

      Džiugu, kad LMNŠ centras ne tik organizuoja įdomius, prasmingus projektus, bet ir dosniai atlygina dalyviams už pastangas – visi mokiniai gavo pagyrimo raštus ir puikias mokyklines kuprines. Tai nuostabios dovanos Kalėdų išvakarėse. Juk šiuolaikiniams vaikams atlygis yra vienas svarbesnių motyvavimo įrankių, todėl neabejojame, kad jie lauks kitų projektų ir dalyvaus juose be prievartos ar raginimo. Taip ir ugdome pilietiškumą, net bendraudami tik per nuotolį.

     Kviečiame kolegas mokytojus drauge pasidžiaugti mūsų gražiais darbais ir panaudoti juos, pasakojant savo mokiniams apie Tėvynės labui dirbusį ir gyvenusį Motiejų Valančių – juk 2021 m.  bus minimos šio garsaus Žemaičių vyskupo (1849–1875 m.) gimimo 220-osios metinės.

          Auksė Pukinskienė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Gruodžio 7-16 dienomis Lietuvos kurčiųjų draugijos nariai 7a, 7b, 5b, 5c ir 8b klasių mokiniams vedė nuotolines klasės valandėles „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius: mitai ir realybė“. Mokiniai sužinojo svarbiausius kurčiųjų kultūros bruožus, mokėsi gestų kalbos pagrindinių gestų, išsiaiškino pagrindinius bendravimo su kurčiaisiais būdus ir gavo visus atsakymus apie kurtumo (ne)galią. Klasės valandėles organizavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija kartu su Šeimos santykių institutu lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungė prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kvietė  bendrauti be smurto, mokytis išreikšti savo emocijas bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.
Kiekvieną mūsų gyvenimo patyrimą neišvengiamai lydi įvairios emocijos ir jausmai, kurie mus informuoja, ar tai, kas vyksta šiuo metu, mums patinka / nepatinka, o gal kelia grėsmę ar žalą. Mes negalime pasirinkti emocijų, kurias jaučiame. Tačiau galime išmokti jas suprasti ir sąmoningai išreikšti. Tai palengvina bendravimą, santykius bei vienas kito supratimą.
Šaunuoliai 5c klasės mokiniai, kurie taip aktyviai įsitraukė ir priėmė kiekvienos dienos iššūkį! Ačiū jiems!
Šiemet akcija jau pasibaigė. Kviečiame mokyklos bendruomenę apmąstyti visų dienų iššūkius, taikyti įgytas žinias apie jausmus ir jas nuolat atnaujinti.

Tarptautinės Antikorucijos dienos proga Policijos departamento imuniteto valdyba organizavo kūrybinio rašymo konkursą „Sąžiningumo pamokos“. Jame dalyvavo 300 kūrybinių darbų. Džiugu, kad iš tokios gausybės darbų buvo pastebėtas ir įvertintas mūsų mokyklos mokinės Evelinos Steponavičiūtė iš 8b klasės detektyvinis pasakojimas „Tiesos pergalė, krintant pirmosioms snaigėms“. Jai bus įteikta Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka. Sveikiname Eveliną ir linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės.