Spausdinti

Ugdymo planas

Ugdymo planas 2021/2022 m.m. ir 2022/2023 m.m.
2021/2022 m.m. ugdymo plano pakeitimas
Ugdymo plano lentelės 2021/2022 m.m.
Neformalaus mokinių švietimo programos ir tvarkaraštis
Ankstyvas ir pagilintas mokymas
Dalykų konsultacijos ir tvarkaraštis
Pamokų laikas, ugdymo organizavimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo planas
Laikomi testai ir egzaminai
Kėlimo i aukštesnę klasę kėlimo tvarka
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Gabių vaikų ugdymas
Savarankiško mokymosi bei mokymosi namuose galimybės
Socialinio-pilietinio ugdymo programa
Krūvio reguliavimo programa