Valstybės, vietos savivaldos institucijų ir įstaigų vadovų įsakymai, sprendimai, potvarkiai ir kiti teisės aktai švietimo klausimais

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą: