Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė:   Dalia Šickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pavaduotoja: Rasa Mikelionienė, socialinė pedagogė,

Sekretorė:    Indrė Rimkė, specialioji pedagogė,
Nariai:          Rasa Brusokienė, logopedė,
                     Ingrida Nadieždienė, psichologė,
                     Laimutė Davainytė, matematikos mokytoja,
                     Ligita Bložytė, visuomenės sveikatos specialistė.