Mokyklos administracija

Jūratė Pauliukienė

direktore2022 01 21

Pareigos

Direktorė

Išsilavinimas

  • Vytauto Didžiojo universitetas (2006) - socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ugdymo organizavimo programa.
  • Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas (1999) - vokiečių kalbos mokytoja.
  • Šiaulių pedagoginis institutas (1993) - pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Kvalifikacija

  • II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
  • vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
  • bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintoja,
  • naujai pradedančių švietimo įstaigų vadovų mentorė.

Tel. Nr. +370 698 10735

El. paštas: juratepauliukieneŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pedagoginio darbo stažas
29 metai
Vadybinio darbo stažas
16 metų

 Zita Venckutė 

pavaduotojaZita

 Pareigos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas
Aukštasis, VVPI 1984 m.
Profesija
Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė
Kvalifikacija
II vadybinė, istorijos mokytoja metodininkė
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pedagoginio darbo stažas
32 metai
Vadybinio darbo stažas
28 metai

 Specifinė patirtis
Organizuoja, analizuoja ir prižiūri pradinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų darbą. Organizuoja ugdymo karjerai paslaugų teikimą, mokinių mokymą namuose. Kuria mokinių ugdymosi pažangos mokykloje stebėjimo ir bendradarbiavimo su tėvais sistemą.

 Auksė Pukinskienė

pavaduotojaaukse

 Pareigos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas
Aukštasis, 1985 m. baigtas Vilniaus Valstybinis Universitetas.
Specialybė: Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Profesija: Lietuvių kalbos mokytoja
Kvalifikacija
II vadybinė kategorija; lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Telefonas  mob. 8 689 33939
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Pedagoginis darbo stažas
30 metų
Vadybinis darbo stažas
24 metai.
  Specifinė patirtis
Kuruoja lietuvių kalbos, užsienio kalbų, muzikos, dailės mokytojų veiklą.
Atsakinga už neformalųjį švietimą, už projektinę veiklą, už socialinės-pilietinės ir antikorupcinio švietimo programų įgyvendinimą, už vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą, už mokinių mokymosi krūvio reguliavimą, už mokytojų metodinės tarybos ir mokinių tarybos veiklą.

Kęstutis Strolia

pavaduotojas kestas

Pareigos

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Išsilavinimas

1. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1987 m. materialinio - techninio aprūpinimo ekonomikos
ir planavimo specialybė, ekonomisto kvalifikacija.
2. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 2007 m. profesinio pasirengimo ir mokytojo kvalifikacija.

Funkcijos: komplektuoja techninį personalą, organizuoja jo darbą, prižiūri mokykloje įrengimus ir technines priemones, praveda darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus mokytojams ir techniniam personalui, prižiūri mokyklos elektros ūkį, šildymo sistemą, santechninius įrenginius, patalpų remonto darbus, mokyklos aplinką ir stadiono įrenginius, prižiūri mokyklos priešgaisrinę, sanitarinę – higieninę būklę, civilinę ir darbo saugą, aprūpina mokyklą ūkiniu ir mokymo inventoriumi, organizuoja viešuosius pirkimus,
rengia mokyklos nekilnojamojo turto nuomos sutartis, vykdo priemonių
inventorizaciją ir nurašymą.