Naudingos nuorodos

IVAIRIOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Kauno miesto savivaldybe

Elektroniniai valdžios vartai

Teises aktu registras

Lietuvos nacionaline UNESCO komisija

Europos Komisija

Švietimo gidas

MOKYTOJAMS:

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“

E-mokykla

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“

Ugdymo plėtotės centras

Kauno pradinukai

ŠMM švietimo ir aprūpinimo centras

Švietimo informacinių technologijų centras

IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti

MUKIS (mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)

Švietimo mainų paramos fondas

Lyderių laikas

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

Ekologinis žaidimas „Rūšiuok“

Informacija mokytojui apie individualios veiklos vykdymą 

PAGALBA VAIKUI

Vaikų linija

Interaktyvi interneto svetainė jaunimui KRITIŠKAS ATVIRAS STIPRUS

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pedagogams ir tėvams

Draugiškas internetas

Būk saugus elektroninėje erdvėje

„Vaikų linija”. Kampanijos “Be patyčių” biblioteka

Paramos vaikams centras

Informacija apie vaikų privatumo apsaugą

Lietuvos tėvų forumas