Spausdinti

Mokinių priėmimas į mokyklą                                            

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ priimtas 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-99.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas
Priėmimo komisijos sudėtis

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį  pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 valandos.

 Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti mokykloje.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 

Priešmokyklinių grupių ir klasių komplektų skaičius 2021-2022 m. m.   

priemimas2021 22

  Atvykstant mokytis pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą (http://www.imokykla.kaunas.lt)
  2.  Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3.  Mokymosi pasiekimų įteisinimo ar ugdymo programos baigimo dokumentas.   
  4. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

  Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. 31 20 49, 31 20 47