Spausdinti

Ugdymas karjerai

    Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Karjeros kūrimas ir valdymas yra nuolatinė, visą gyvenimą trunkanti, kiekvienam asmeniui reikšminga veikla, kuriai atlikti reikia tinkamų karjeros kompetencijų. Tai  nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

  Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

  Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

Ugdymas karjerai mokykloje:

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė  www.mukis.lt
Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka
https://www.aikos.smm.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt 
Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/ 
Kam to reikia? Apie profesiją ne iš vadovėlio http://www.kamtoreikia.lt/ 
Kauno miesto savivaldybė http://www.kaunas.lt/svietimas/karjeros-planavimas/ 
Licencijuoti testai www.profesijupasaulis.lt