Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos
5-8 kl. mokinių projektiniai darbai

2022-06-22

Eil. nr.

Projekto pavadinimas

Klasė

Mokytojas

1.

Šatrijos Raganos apysakos „Irkos tragedija“ vizualizacija

7a

Auksė Pukinskienė

2.

Tautų kultūrų savitumo atspindžiai
jų liaudies pasakose

7a

Auksė Pukinskienė

3.

Akmenėliai

5a, c

Aldona Adomaitytė
Virginija Jasulaitienė

4.

Kovų už laisvę pėdsakai Kaune
Romas Kalanta

5c, 6a, 7a, 7b, 8b

Aldona Adomaitytė
Virginija Jasulaitienė
Ona Kaminskienė
Jūratė Varnagirė

5.

Sveikata visus metus

6a. c

Virginija Jasiunskienė
Daiva Sperskaitienė

6.

Piešiniai iš geometrinių figūrų, sukurti naudojantis kompiuterinėmis programomis

6c

Laima Davainytė
Lina Plečkaitienė
V. Petrauskienė

7.

Mokykla Lietuvoje ir Vokietijoje

8a, b

Violeta Šimkevičiūtė

8.

Etwinning projektas „B. B. C.: Building Bridges Creatively“

8b

Agnė Paprockaitė

9.

Lietuvių ir rusų kultūrų ypatumų palyginimas įvairiais aspektais

6b

Irena Kaklauskienė

10.

Laikraštis „Mažvydietis“

Ž. B.

Irena Kaklauskienė

11.

Šiaurės Lenkijos didvyrių keliais

6b, 8b

Irena Kaklauskienė
Vitalija Savickienė
Elena Antanavičienė

12.

Fejerverkai

8a, b

Dalia Česnavičienė
Jūratė Varnagirė

13.

Martynas Mažvydas - lietuviškos tapatybės simbolis

6c

Zita Venckutė

14.

Stiprūs kartu

8b

Vitalija Savickienė
Elena Antanavičienė

15.

Matematikos labirintais

8b

Laimutė Davainytė