Spausdinti

Mokykla vakar ir šiandien

Mokyklos statuso kaita
1. Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu 1978-06-28 Nr. 292 atidaryta 1284 vietų 38-ta bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Kalniečių trečiame mikrorajone.
2. Lietuvos Respublikos Kauno miesto mero potvarkiu 1990-06-15 Nr. 61, siekiant sudaryti sąlygas gabių moksleivių ugdymui, nuo 1990 m. rugsėjo 1-osios dienos 38-oje vidurinėje mokykloje sustiprintai dėstyti anglų kalbą, pradedant antrąja klase.
3. Kauno miesto valdybos sprendimu 1997-12-23 Nr. 997 suteiktas 38-ajai vidurinei mokyklai (Šiaurės pr. 55) vardas ir vadinti ją taip: Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla.
4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-433 Kauno Muravos pradinė mokykla prijungta prie Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos.


5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. T-449 Kauno Muravos pradinė mokykla perduota Kauno miesto savivaldybės Turto skyriui.
6. 2004-2011 metais Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos 1-8 klasėse buvo diegiama Valdorfo pedagogika.
7. 2012 m. rugsėjo 1 d. Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.
8. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2013-02-28 Nr. T-121 nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. Kauno Vydūno pagrindinė mokykla prijungta prie Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos.
9. Nuo 2017-09-01 d. mokykla reorganizuota į Kauno Martyno Mažvydo progimnaziją.

   Investicijos

1. Už ES finansuojamą projektą „Aš galiu“ gauta 58 909,04 Lt (17 061,24€).
2. Už ES finansuojamą daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Comenius“ (Lietuva, Graikija, Kipras, Prancūzija, Švedija) gauta 11 500€.
3. Už ES finansuojamą projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ gauta 100 015,05 Lt (28 966,36€)
4. Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos projektui „Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šiaurės pr. 55 atnaujinimas“ skirtas iki 3 943 716 Lt (1 142 179,1€) finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.