Vykdyti projektai, davę ženklių pokyčių ugdymo procesui

AKIM („Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“)AKIM su fotografiku Z Kazenu

Projekto vykdytojas:

Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams bendrauti su menininkais, organizuojant kūrybines dirbtuves; skatinti mokinius domėtis kultūra ir kritiškai ją reflektuoti.

 „Kūrybinės partnerystės. Pokyčių mokykla“kurybines1

Projekto vykdytojas:

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projektas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)
Kūrybiško mokymo(si) metodikos įgyvendinimas visoje mokykloje.

„Kūrybinės partnerystės. Pokyčių mokykla 2“kurybines2

Projekto vykdytojas:

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projektas, finansuojamas Europos Sąjungos fondų (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)
Kūrybiško mokymo(si) metodikos įgyvendinimas visoje mokykloje.


„Kuriame respubliką. Auginkime vieni kitus“kuriame respublika

Projekto vykdytojas:

Pilietinės visuomenės institutas (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Projektas skirtas jaunimo pilietiškumui pažadinti, pilietiniam ugdymui mokykloje atnaujinti. Projekto tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenėje slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinei Respublikai kurti. Šio projekto metu mokytojai ir mokiniai kviečiami įgyvendinti bendruomenės solidarumo ugdymo iniciatyvas.

„Drąsinkime ateitį“Keliaujam

Projekto vykdytojas:
Švietimo ir mokslo ministerija su asociacija „Europos judėjimas Lietuvoje“ (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Tęstinis projektas, apimantis labai daug veiklų ir sričių.

„Atviras kodas: PILIETIS“pilietis

Projekto vykdytojas:
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ (finansuojamas ES struktūrinių fondų) (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Projekto tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių pilietiškumui ugdyti.

„Europos kinas – kultūrų dialogai“kinas

Projekto vykdytojas:
VšĮ „Kino saga“ (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)
Projektu siekiama stiprinti moksleivių kaip Europos daugiakultūrės visuomenės narių suvokimą: žiūrėdami ir analizuodami filmus, jie turi galimybę pažinti tam tikrus visuomenės bendravimo kodus, socialines aplinkos skirtybes – vyksta tarpkultūrinis mokymasis.

„Sveikatiada“Komandinis

Projekto vykdytojas:
Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šickuvienė)

Projektu siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą.

„Mes – Mažvydiečiai“Mazvydietis

Projekto vykdytojas:
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Tauragės ir Raseinių (Nemakščių) M.Mažvydo vardo mokyklos (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Respublikinis mokyklų draugystės ir bendradarbiavimo projektas. Leidžiamas laikraštis „Mažvydietis“.


„Tyrėjų naktis“tyreju naktis

Projekto vykdytojas:
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Kauno technologijos universitetas, finansuoja ES (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Petruševičienė)

Tikslas – didinti mokslininkų pripažinimą visuomenėje ir sudaryti galimybę iš arti susipažinti su jų darbais ir pasiekimais.

„Atgal į mokyklą“spinteles

Projekto vykdytojas:
Europos komisija ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Venckutė)

Pagal projektą Europos Sąjungos tarnautojams siūloma dieną praleisti mokykloje, kurioje patys mokėsi. Projektu siekiama, kad Europos Sąjunga ir jos institucijos jaunimui būtų artimesnės, sietųsi su konkrečiais žmonėmis. Šio projekto rezultatas mokykloje yra mokiniams suteikta galimybė gauti žinių apie Europą iš Europos Sąjungos integracijos procese tiesiogiai dalyvavusio žmogaus - Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje pirmojo sekretoriaus dr. Donato Vainalavičiaus