priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Išradingai ir linksmai dirbo priešmokyklinukai ir pradinukai. „Parskrido paukšteliai“, toks buvo pirmasis priešmokyklinės grupės vaikų darbas nuotoliniu būdu. O mokytojos metodininkės Dalios Butvilienės mokiniai ne tik mokėsi lietuvių k. ir matematikos, bet ir sportavo, virė košę, dainavo ir kitaip išradingai mokėsi namuose su visa šeima.

dorinis2020 04Nuotolinis mokymas suteikia daug naujų patirčių tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šis mokymo būdas leidžia įsigilinti į tam tikras temas, atrasti kūrybiškus įvairių problemų sprendimo būdus.

Dorinio ugdymo pamokos – tai laikas suprasti save ir kitus, galimybė atrasti savąjį “Aš”.

Šiuo metu 5 ir 6 klasės vykdo integruotą dorinio ugdymo projektą “Mokinio dienoraštis”. Šio projekto tikslas - suformuoti savęs pažinimo bei vertinimo įgūdžius, padėti mokiniams įgyti aktyvų ir kūrybišką požiūrį sprendžiant iškilusias saviugdos problemas; ugdyti bendruomeniškumo ir  socialinio aktyvumo gebėjimus; stiprinti bendravimą bei bendradarbiavimą tarp mokyklos ir šeimos.

Kiekvieną savaitę mokiniams pateikiamos kūrybiškos užduotys, kurias atlikdami, laiptelis po laiptelio, vaikai artės prie savęs pažinimo.

Iliustracijoje: 1 užduotis: žodyne susirasti „Asmens“ ir „Asmenybės“ sąvokų apibrėžimus ir A 4 formato lape  pasitelkdami piešimo  metodiką, sukurti savosios asmenybės portretą pabrėžiant vieną esminį savo bruožą.

Ilona Čimžienė, etikos mokytoja metodininkė

Greitai prabėgo pirmoji nuotolinio mokymo savaitė, atnešusi nežinomybės, nerimo, įtampos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Mokytojų kūrybingas, atkaklus darbas davė pirmuosius džiugius sėkmingos mokinių veiklos rezultatus. Pasidžiaukime visi Aldonos Adomaitytės, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės mokinių „Karantino dienoraščiais“, poezija.

 Iš Keistojo Katino karantino dienoraščio“ 

7c kl. mokinės Gerdos Misevičiūtės eilėraštis

Karantinas man baisus –
Galvoju aš apie šeimos narius.
Covid – 19, tu šiurpi liga,
Eik šalin greičiau iš čia.

Šalys daug žmonių praranda,
O sakė, kad korona tik senus suranda.
Čia žiniasklaidos klaida –
Ir jaunimą puola ši liga.

Bet tikėkim: viskas bus gerai,
Nesusirgs klasės draugai.
O svarbiausia  - tai  šeima,
Būkit namučiuos visada.