priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Štai rezultatas, kuriuo džiaugiamės ir didžiuojamės!

daile2020 004

Kovo 21 dieną progimnazijos bendruomenę kvietėme minėti Dauno sindromo dieną. Pasaulinė Dauno sindromo diena skirta visame pasaulyje didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių Dauno sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą, žmonių toleranciją, dalijimąsi gerosiomis patirtimis bei paraginti kiekvieną iš mūsų išdrįsti pabūti kitokiais. Mokinius, jų tėvelius bei progimnazijos bendruomenę nuotoliniu būdu pasiekė informacinės skaidrės bei trumpas socialinis filmukas, apie šį genetinį sutrikimą. Išreikšti savo palaikymą kvietėme mūvint skirtingų porų kojinėmis, simbolizuojančiomis kitoniškumą. Akciją iniciavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Balandžio 2 dieną progimnazijos bendruomenę kvietėme minėti Pasaulinę autizmo supratingumo dieną. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Mokinius, jų tėvelius bei progimnazijos bendruomenę nuotoliniu būdu pasiekė informacinės skaidrės bei trumpas filmukas, didinantis auditorijos supratingumą apie autizmo spektrą. Savo palaikymą išreikšti kvietėme piešiant mėlyną saulę savo languose. Akciją inicijavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. Tądien daugiausiai dėmesio skiriama vaikams, todėl Atvelykis kartais vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis. Tradiciškai iki Atvelykio būtinai reikėdavo aplankyti savo krikštavaikius, apdovanoti juos margučiais ir kitomis dovanomis. Šią dieną vėl dažomi kiaušiniai (anksčiau kaime dažydavo visus kiaušinius, kuriuos per savaitę sudėjo vištos), ridenami margučiai, supamasi sūpynėse. Kiaušinius per Atvelykį daužo tik vaikai.

Martyno Mažvydo progimnazijos 5 kl. mergaitės Velykėlėms ruošėsi iš anksto – siuvinėjo margučius.

 

 

Kovo mėnesį progimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Gražutis margutis“, kurią organizavo Vilniaus Šilo mokykla. Parodos tikslas – puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, supažindinti su Velykų papročiais, margučių marginimo raštais, būdais ir tradicijomis. Kviečiame pasigrožėti mokinių kurtais darbais, kuriais dalinasi renginio organizatoriai.