Mergaitė sausio 11 d. dalyvavo muzikos ir šokio spektaklio premjeroje "M. K. Čiurlionis. Gyvenimo pilys", kuris vyko Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Spektaklis kurtas remiantis žinomiausiais M. K. Čiurlionio muzikos kūriniais, kuriems skambant atgijo paveikslai, įtraukiantys muzikantus ir šokėjus į integralią visumą, taip pat skambėjo M. K. Čiurlionio tekstai iš dienoraščių, laiškų, kuriuos skaitė aktorius D. Svobonas. Spektaklyje Ieva fortepijonu atliko M. K. Čiurlionio mazurką b-moll VL 119. Tai buvo nuostabi šventė! Patirti įspūdžiai visuomet išliks atmintyje!

nuotr2023 01

pav2023 01

Pokyčiai yra neatsiejama švietimo sistemos dalis. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas įtraukiajam ugdymui, kurio tikslas – sukurti palankiausias sąlygas kiekvienam vaikui siekti aukš-čiausių jo galimybes atitinkančių rezultatų.
Tačiau tai ne tik naujos galimybės, bet ir nauji iššūkiai, kuriems visi galėtume pradėti ruoštis kuo anksčiau.

pav2023 01

VAIKO SAVYBĖS

  • ATMINTIS

„Jei istorija būtų dėstoma pasakos forma, ji nebūtų užmiršta“, - teigia Kiplingas. Turėti gerą atmintį - reiškia lengvai įsisavinti ir prisiminti. Gerai atsimenantis vaikas imliau mokosi, įsimena detales, jas susieja į visumą su jau žinomomis, prisimintomis detalėmis ir labiau mėgaujasi mokymosi procesu. Vaiko atmintis formuojasi ankstyvojoje vaikystėje, todėl tėvams čia tenka labai svarbus uždavinys – išlavinti vaiko atmintį.

pav2023 01

Dar viena įtraukiojo ugdymo dedamoji – patirtinis mokymasis. Kaip vaikas galėtų siekti maksimalios pažangos šioje srityje? Per

  • SUKAUPTĄ PATIRTĮ, POMĖGIUS, VERTYBES.

Teigiama, jog šeima yra svarbiausia vaiko ugdymo institucija, svarbiausia aplinka, kurioje vyksta vaikų socializacija, svarbiausias veiksnys, lemiantis vaiko raidą. Šeimoje perteikiamos ir puoselėjamos tėvams ir vaikams svarbiausios vertybės, plečiamas vaiko akiratis, pastebimi ir puoselėjami vaiko pomėgiai, gabumai, talentai. Kuo daugiau vaikas patiria potyrių (regint, klausant, per jutimus, skonį), tuo daugiau informacijos jis perkelia į ilgalaikę atmintį, lavina mąstymą, atmintį, kalbą. Mokslininkai yra nustatę, kad kuo daugiau tėvai įsitraukia į vaiko ugdymą ankstyvajame amžiuje, tuo mažiau pagalbos jiems reikia vėlesniais mokymosi metais, tuo didesnę sėkmę vaikai patiria mokydamiesi, tuo laimingesni jie jaučiasi.

Šaltą tarpušvenčio dieną Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojai išvyko į nuostabią edukacinę kelionę po Žemaitiją. Pirmiausiai aplankėme Baublius – tai pirmasis senienų muziejus Lietuvoje, išskabtuotas tūkstantmečio ąžuolo kamiene. 1812 m. muziejų įrengė žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas, kultūros šviesuolis Dionizas Poška.

Kita stotelė - Biržuvėnų dvaras, unikalus kultūros paminklas prie Virvytės upės. Apžiūrėję grafų Gorskių palikimą, degustavome žemaitiškus patiekalus, - sočiai prisikirtome kopūstų su bulvėmis ir kastiniu, cibulienės su silke, košelėnos su namine duona ir sviestu, lašinių su svogūnais ir kanapėmis, rūgpienio, sūrio su medum, pyrago, kisieliaus, giros... Braškančiais šonais išvažiavome į Telšius...

Telšiai - Žemaitijos sostinė prie Masčio ežero. Čia mus pasitiko nuostabus istorijų pasakotojas ir pokštininkas - gidas Andrius Docius. Vai kiek įdomybių aprodė, kiek po miestą privedžiojo, kiek prijuokino! Tikrai sužavėjo ir savo žiniomis, ir charizma, ir meile žemaičiams bei jų kalbai. Prižadėjome sugrįžti į Telšius pavasarį su savo mokiniais.

Dalinamės kelionės įspūdžių akimirkomis, bet nuotraukos negali perteikti to gerumo ir bendrystės jausmo, lydėjusio mūsų kompaniją visą kelią...