Mūsų, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, dalyvavo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurio tikslas – sudaryti vaikams sąlygas ugdytis netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Dalyvavome kultūrinės-meninės, technologijų ir kūrybinių industrijų, gamtinės ir ekologinės krypties programose. Patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinome su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis, ugdėmės technologinius įgūdžius ir ekologinę savimonę.
    Susirinkę svarstėme – ką mums davė šis projektas? Ko išmokome? Ką sužinojome? Kaip tai gali būti mums naudinga? Ir sugalvojome įgyvendinti savo projektą – sukurti netradicinę edukacinę erdvę, kurioje patys vestume netradicines pamokas bendraamžiams. Tam pasirinkome didelę klasę, jos erdvę padalinome į penkias dalis ir patys parengėme vaizdines priemones lietuvių kalbos, informacinių technologijų, žmogaus saugos, biologijos ir gamtos pažinimo pamokoms.              Kovo 28 d. vedėme pirmąją pamoką 5 a klasei. Pamoka vadinosi „Laukinės gamtos ir industrinės civilizacijos dermė: tai įmanoma?“ Pamokos tikslas – išklausius visų edukacinių programų pristatymus, argumentuotai atsakyti į iškeltą klausimą.

Kovo 21-22 dienomis Kaune vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių antikorupcinių žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“. Šiame konkurse, skirtame 2–4 ir 5–8 klasių mokiniams, dalyvavo 21 Kauno mokyklų komanda.
2–4 klasių moksleivių kategorijoje nugalėjo Martyno Mažvydo progimnazijos komanda, antrą vietą iškovojo Petrašiūnų progimnazija, trečią – Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija.
Konkurso iniciatoriai ir organizatoriai – #STTKaunovaldyba ir Kauno savivaldybės Švietimo skyrius.
#lrstt#Antikorupcinisšvietimas#Kaunas
Daugiau informacijos ir nuotraukų - 
https://www.facebook.com/LRSTT/photos/a.1612904512097912.1073742018.246497592071951/1612904538764576/?type=3

Kovo 22 d. mūsų mokyklos 5 b klasės komanda su auklėtoja Elena Vairiene dalyvavo antikorupcijos žinių konkurse "Būk sąžiningas!". Džiaugiamės ir didžiuojamės penktokais, užėmusiais garbingą IV vietą - juk jie buvo jauniausi konkurso dalyviai!

Kovo 21 dieną mūsų progimnazijoje vyko 5-8 klasių protmūšis, skirtas Lietuvos 100-mečiui, Knygnešio ir Poezijos dienoms paminėti. Įdomų ir smagų žinių mūšį organizavo mokinių taryba (vadovė Vitalija Savickienė). Įtemptoje kovoje nugalėjo 8b klasė (I vieta!), 8a klasė (II vieta!!) ir 5a klasė (III vieta!!!)