Specialioji pedagogė Indrė Rimkė 2020 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001 ir Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo (projekto) „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“  mokymuose „Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius”, todėl įgijo teisę teikti paraišką specialiosioms mokymo priemonėms gauti. 
    Agentūra, atsižvelgdama į specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius, progimnazijai skyrė interaktyviąsias edukacines grindis bei komunikatorių. 
    Mokiniai jau išbandė naujas priemones papildžiusias specialiosios pedagogės kabinetą.

 renginys2021 04 28a
 renginys2021 04 28

Balandžio 28 dieną mokyklos psichologė Ingrida Nadieždinienė ir socialinė pedagogė Rasa Mikelionienė 7b klasės mokiniams vedė užsiėmimą tema „Mano emocijos“. Mokiniai noriai diskutavo, dalinosi savo mintimis apie tai, kuo skiriasi jausmai ir emocijos, kada jos atsiranda, kuo kiekviena iš jų naudinga. Užsiėmimo pabaigoje prieita išvada, kad visos emocijos mums labai reikalingos, tik svarbu, kad jos būtų tinkamai išreikštos. O įdomiausia buvo patiems pabandyti tinkamai išsakyti savo jausmus kasdieninėse gyvenimo situacijose.

 

 

 

Balandžio mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbus respublikinei meninės kūrybos darbų parodai „Pavasario saulė prašvito meiliai...“, kurį organizavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Parodos tikslas – skatinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinius gebėjimus. Parodoje dalyvavo  Austėjos, Bertos, Gvido, Samantos darbai. Už dalyvavimą mokiniai apdovanoti padėkomis. Mokinius konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokiniais, dalyvavusiais tarptautiniame konkurse „Odė mylimiausiam knygos herojui". Laimėti nebūtina – svarbiausia dalyvauti ir garsinti savo mokyklą! Ačiū ir mokinius paskatinusioms mokytojoms Auksei Pukinskienei ir Irenai Kaklauskienei.

herojus1 herojus2

 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 2c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Aušrelės Baranauskienės, nuotoliniu būdu dalyvavo kūrybiniame konkurse „Žmogui, Tėvynei, Gimtinei". Protų mūšyje „Lietuva - mano širdyje" 1-2 klasių amžiaus grupėje laimėjo III vietą. Iš viso konkurse dalyvavo 400 Kauno miesto 1-12 klasių moksleivių, kurie linksmai praleido laiką ir pagilino žinias apie Lietuvą. Konkursą ir protų mūšį organizavo ir vedė Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  metodininkė Laimutė Nakutienė.

sveikiname2021 04 sveikiname12021 04