Mūsų mokyklos penktokai vykdė projektą, skirtą Lietuvos žydų genocido atminties dienai. Istorijos pamokoje mokytojai perskaičius jaudinančią knygą „Akmenėliai“, vaikams kilo mintis atnešti po akmenėlį, ant jų užrašyti sušaudytų žydų vardus, paruošti parodą ir taip priminti visiems apie tragišką šios tautos likimą.
    Minėdami šią dieną, penktokai aplankė ir 19 a.žydų kapines Radvilėnų plente.Jie susipažino su žydų laidojimo papročiais, pagerbė čia palaidoto garsaus tarpukario dainininko D.Dolskio atminimą. Mokiniai nustebo, čia radę ir antkapių, apjuostų trispalvėmis juostelėmis. Pasirodo, čia ilsisi žydai, kovoję už Lietuvos laisvę. Išvykos pabaigą vainikavo visų nuoširdus darbas – penktokai bandė nors kiek aptvarkyti senas kapines, rinko šiukšles.
     Parodą ir išvyką jie pristatė  pirmos klasės mokiniams, kurie susidomėję klausėsi pasakojimo, pateikė daug klausimų. Malonu, kad  penktokai aktyviai įsijungė į projektą ir pajuto Lietuvos žydų genocido dienos prasmę.

   Mokytojos Aldona Adomaitytė ir Virginija Jasulaitienė

Rugsėjo 13 d. mokykloje vyko tradicinis "Solidarumo bėgimas" - tai unikalus projektas, kurio metu moksleiviai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali padėti vieni kitiems. Tai ne tik paramos, bet ir sąmoningumo bei pilietiškumo ugdymo ankstyvame amžiuje iniciatyva. Projekto tikslas - surinkti lėšų konkrečioms, iš anksto numatytoms veikloms, skatinančioms labiausiai pagalbos reikalingų vaikų fizinę ir emocinę gerovę.

Gegužės mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius respublikiniam dailės darbų konkursui „Mano svajonė“. Konkurso tikslas – ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, skatinti jų kūrybinį aktyvumą ir parengti atliktų darbų konkursą, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Konkurse dalyvavo Evelinos, Paulinos ir Ruslano parengti darbai. Mokinius parodai ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

mano svajone2021 06