erasmus2022 06
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija laimėjo tarptautinio projekto „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“ finansavimą, kurio veikla yra finansuojama iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos.

Progimnazija siekia kuo stipriau pasirengti dirbti patyriminio ir įtraukiojo ugdymo sąlygomis, kad kuo labiau atlieptų mokinių ugdymosi poreikius. Tarptautinis projektas įgyvendinamas kartu su priimančiomis organizacijomis Suomijoje, Italijoje, Maltoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Mokykla ieško naujų galimybių, kaip patobulinti ugdymo procesą, atnaujinti ugdymo metodus ir padaryti patrauklesnį patį ugdymo turinį. Tarptautinio projekto tikslai: 1) sudaryti mokytojams sąlygas tobulinti įtraukiojo ugdymo metodus ir padidinti progimnazijoje įtraukiojo ugdymo galimybes; 2) sudaryti sąlygas STEAM dalykų ugdymo turinio plėtrai, taikant patyriminio mokymo(si) metodus ir integruojant tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų ir menų dalykus. Į įvairius tarptautinius mokymus Europos šalyse vyks 7 progimnazijos darbuotojai, kurie grįžę dalinsis gerąja patirtimi dalykų metodinėse grupėse, miesto metodiniuose būreliuose, respublikinėse konferencijose, vesdami atviras, integruotas pamokas ir kt.

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto vadovė Auksė Pukinskienė

Lietingą, bet šiltą birželio dieną Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojai išsiruošė į edukacinę išvyką „Pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo galimybės, lankantis Rokiškio krašte“.

Sustojome prie Šv. Jono Krikštytojo šaltinio Kavarske. Savo vėsiu (ne tik neapsakomai tyru bet, kaip manoma, ir šventu!) vandeniu jis pripildo šalia specialiai įrengtą betoninį, daugiau nei 3 m gylio baseiną. Tvirtinama, kad išsimaudžius šiame vandenyje, galima atjaunėti bent 5 meteliais. Daugelis stabteli, kad parsivežtų šio magiško vandens namo – sako, nuostabiausia kava verdama tik jo pagrindu. Beje – net ir karštą vidurvasario dieną baseino vandens temperatūra išlieka apie 6-8 laipsnius Celsijaus.

Toliau – ekskursija Rokiškio dvare įsikūrusiame Rokiškio krašto muziejuje. Čia susipažinome su Rokiškio dvaro ir kultūra ir istorija, garsiausio XX a. dievadirbio Liongino Šepkos drožiniais.

Apsilankėme Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje – gražiausiame Lietuvos neogotikiniame ansamblyje. Bažnyčia stebina žymių Europos meistrų darbais: prancūzų skulptoriaus P. Puosielgne-Rusand sukurtu bronziniu paauksuotu altoriumi, austrų skulptoriaus Oto Kionigo bronzinėmis Tyzenhauzų skulptūromis, belgų skulptoriaus Gerardo Bonaro darbais, garsiųjų belgų brolių Gojerių dirbtuvėse sukurtais unikaliais medžio darbais, latvių kalvio Juzefo Stoldlerio tvorelėmis ir vartais, austrų vitražais, visame pasaulyje garsėjusios vokiečių Valkerių firmos vargonais ir kitais meno kūriniais.

Išvyką baigėme autentiškoje kaimo sodyboje prie Sartų ežero Jūžintų kulinarinio paveldo degustacija.

Tokiose išvykose ne tik plečiasi akiratis, ne tik dar labiau pažįsti savo kraštą, bet ir stiprėja bendrystės jausmas, tvirtėja draugystė, atsiveria nuoširdumas, o svarbiausia – vienijasi kolektyvas. Tik vieninga komanda gali įgyvendinti pokyčius ir patirti sėkmę -  mes tokie!

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko pradinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Buvo daug dainų, šokių, šypsenų, gėlių, garsiai skanduojamų padėkos žodžių. Nuoširdžiai džiaugėsi vaikų sėkmėmis ir jiems gero kelio dalykinėje sistemoje linkėjo direktorė, klasių mokytojos, tėvai. Vaikai ir jų tėveliai dėkojo progimnazijai už suteiktas žinias ir gražią bendruomeniškumo patirtį. Kiekvienam mokytojui rado šiltų žodžių: tikybos mokytojai už pažintį su Dievu, anglų kalbos mokytojoms už galimybę pažinti pasaulį, šokių mokytojai už grakštaus judesio pamokas, fizinio ugdymo mokytojoms už sveikos gyvensenos įgūdžius, muzikos mokytojai už ritmo pojūtį, mokytojų padėjėjoms už pagalbą ir rūpestį, auklėtojoms už kasdien skleistą meilę, administracijai už sklandų ugdymo proceso organizavimą. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad beveik visi vaikai pasirinko tęsti mokslus mūsų progimnazijoje– mumis pasitiki ir mes nenuvilsime 🙂

Prasidėjus vasarai, pamokos keliasi į kitas erdves. 5c klasės mokiniams integruota istorijos, lietuvių kalbos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuva praeityje“ vyko Rumšiškėse. Liaudies buities muziejuje aplankę senąsias sodybas, išklausę gido pasakojimo, mokiniai grupelėmis rinko  informaciją apie  etnografinius regionus: jų gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, padargus, baldus, tekstilę, indus, gėlių darželius, gyvulius. Viena grupelė tapo gidais ir paruošė ekskursijos po Rumšiškes aprašymą. Džiaugiamės, kad mokiniai atvėrė praeities vartus ir pateko į pasaulį, kurio pažinimas – svarbi vaiko ugdymo dalis...

„Lietuvos vaikų balso” konferencijos idėja, prieš penkerius metus gimusi Mykolo Romerio universitete (partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, UAB „Tavo mokykla“), kasmet sulaukia didžiulio Lietuvos moksleivių ir jų mokytojų dėmesio, aktyvumo ir palaikymo. Ji vyksta birželio 1-ąją - Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija dalyvauja konferencijoje nuo pat pirmųjų metų – kasmet ten skaitome prasmingus pranešimus. Šiemet Kaunui atstovavo septintokė Kamilė Grigonytė (buvome vieninteliai kauniečiai tame didžiuliame respublikiniame renginyje, sukvietusiame apie 500 dalyvių). Jos pranešimas skambėjo itin aktualia tema: apie karo grėsmę, bendraklasius ukrainiečius vaikus ir paprastą vaikišką norą augti taikiame pasaulyje. O tribūna ji dalinosi su švietimo ministre Jurgita Šiugždiniene :)  

Konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris ne visada girdimas ir išklausomas. Mes, mažvydiečiai, girdime kiekvieno vaiko balsą :) 

Į konferenciją vyko šeštokų ir septintokų komanda, lydima mokytojų Auksės Pukinskienės ir Irenos Kaklauskienės. Gera buvo girdėti mokinių įspūdžius, jog vykti buvo verta. Šaunuoliai, mažvydiečiai, ačiū!

Konferencijos įrašą galima matyti čia (Kamilės pranešimas paskutinis, nes jis – vyšnia ant torto, - įsitikinkite)
 https://www.youtube.com/c/MykolasRomerisUniversity