Šiandien, spalio 25 – ąją, Lietuvos Respubliko Konstitucija mini 29 – ąsias metines. Ta proga mokyklos aštuntokai savo jaunuosius draugus penktokus supažindino su teisėmis ir pareigomis, kurias saugo mūsų Konstitucija. Penktokai praplėtė savo akiratį naujom žiniom.

Tradiciškai, spalio mėnesį, minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Šiemet Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje šią svarbią datą minėjome spalio 12 d.

Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas, akcijos tema:  „Psichikos sveikata – prieinama  visiems“.

Akcijos tikslas – atkreipti mokyklos bendruomenės narių dėmesį ir kalbėti apie psichikos sveikatą, jos išsaugojimą bei psichologinių paslaugų svarbą tada, kai pagalba yra reikalinga.

Diena prasidėjo pagalbos vaikui specialisčių organizuota rytine akcija. Vaikams ir mokytojams buvo dalinami knygų skirtukai, kuriuose pateikiama informacija apie psichikos sveikatos stiprinimą.

1-ų ir 2-ų klasių mokiniai tikybos pamokų metu atliko užduotis knygelėse „Emociukai“. Veiklas organizavo tikybos mokytoja E.Antavičienė ir visuomenės sveikatos specialistė A. Žižniauskienė

3-ių klasių mokiniams psichologė I. Nadieždinienė ir soc. pedagogė R. Mikelionienė vedė klasės valandėles tema „Visi jausmai reikalingi“.

4-ų klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis mokėsi atpažinti ir valdyti stiprius jausmus, ieškojo efektyviausių nusiraminimo būdų. Tariame ačiū mokytojoms, G.Hofšteterytei, B.Simonavičiūtei ir R.Pečiulienei.

Rugsėjo mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius respublikinei kūrybinių darbų parodai „Mano skaičius“. Parodos tikslas - skatinti, ugdytinių kūrybinius gebėjimus. Mokiniai klijavo, lipdė, kūrė ir už tai buvo padovanoti padėkomis. Vaizduojamas skaičius turėjo būti susijęs su mokinio asmenine patirtimi (pvz.: gimimo dienos data, namo numeris, augintinių skaičius ir pan.). Vaikai skaičius rinkosi pagal įvairiausius kriterijus: vieni vaizdavo tiesiog savo mėgstamą skaičių,  kiti rinkosi tėvų metus, treti leidosi į prisiminimus apie geriausią savo gyvenimo dieną.

Mokinius parodai ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė

Spalio 4-8 d. progimnazijoje minėjome disleksijos supratingumo savaitę.  Visą savaitę mokiniai ir mokytojai išreikšdami savo palaikymą rengėsi raudonais rūbais arba nešiojo raudoną akcentą savo aprangoje. 1-5 klasių mokiniai piešė piešinius parodai „Raidė kaip išraiška“, o vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Mical“, kurio metu padedami specialiosios pedagogės bandė suprasti vaiko, turinčio disleksijos sutrikimus sunkumus ir stiprybes. Visi norintys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai buvo kviečiami dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Disleksija ir nematoma jos pusė“.
Tuo veiklos disleksijos tema dar nesibaigia. Spalio pabaigoje laukiame atvykstant Lietuvos aklųjų bibliotekos bibliotekininkės Skaidros Grabauskienės, kuri mokiniams ves edukaciją šia tema.

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija kasmet aktyviai dalyvauja tarptautiniame projekte "Tyrėjų naktis". Šiais mokslo metais rugsėjo 24 d. visos klasės pasirinko tyrinėti įvairias erdves už mokyklos ribų - kas žino, kada vėl teks užsidaryti namuose :)
Toliausiai nukeliavo 6b, 7a ir 8b klasių mokiniai su auklėtojomis, nutarę patyrinėti Mažąją Lietuvą. Susipažino su Kintų gyvenviete, Nemuno deltos regioniniu parku, aplankė Žvejų ir Ievos Simonaitytės muziejus, pasigrožėjo Klaipėdos senamiesčiu. Geros nuotaikos nesugadino net apniukęs rudens dangus - visi grįžo linksmi, labiau pažinę vienas kitą ir įgiję naujų vertingų žinių apie savo kraštą.