priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 5a ir 5c klasių mokiniai  įsijungė į pilietinę iniciatyvą „Atminties kelias“, skirtą žydų genocido aukų atminimui. Mokytojos Virginija Jasulaitienė, Jūratė Varnagirienė, Aldona Adomaitytė jiems vedė integruotą istorijos, dailės ir lietuvių kalbos pamoką netradicinėje erdvėje – Kauno 7-ajame forte. Būtent čia 2-ojo pasaulinio karo metais veikusioje koncentracijos stovykloje buvo sušaudyta 4 tūkstančiai žmonių, kurių didžioji dalis – žydų tautybės kauniečiai. Išklausę muziejaus direktoriaus pasakojimo, susipažinę su ekspozicija, susikaupę prie aukų kapavietės, penktokai  patirtus įspūdžius perteikė kūrybiniame darbe „Atmintis gyva“. Darbeliai rodo, kad jų širdis palietė žydų tragedija.

Rugsėjo 18-19 d. vyko kuprinių svėrimo akcija, kurios metu 1-4 klasių mokinių kuprinės buvo sveriamos, taip pat tikrinamas nešiojimo būdas (nešiojama ant vieno ar abiejų pečių) bei ar turi atšvaitą.

Pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės. Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės.

Atlikus nešiojamų kuprinių įvertinimą buvo nustatyta, kad:

  • 46,4 proc. mokinių kuprinės neviršijo rekomenduojamo iki 10 proc. kūno masės svorio.
  • 45,9 proc. mokinių kuprinės sveria 10-15 proc. mokinio kūno masės.
  • 7,7 proc. mokiniš kuprinės sveria daugiau 15 proc. kūno masės.
  • nedidelė dalis  mokinių nešiojo  kuprinę ant vieno peties .
  • 89,4 proc. mokinių turėjo ant kuprinės atšvaitą.

Akciją organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ligita Bložytė, socialinė pedagogė Simona Šinskaitė.