Reportažas apie mokyklą

Laikomi testai ir egzaminai

10 klasių mokiniai dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigimo lietuvių k. ir matematikos pasiekimų patikrinime.
5-9  klasių mokiniams pasibaigus mokslo metams organizuojami lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos diagnostiniai testai.
4 klasių mokiniai baigiant pradinio ugdymo programą rašo lietuvių kalbos ir matematikos kontrolinius darbus.