Reportažas apie mokyklą

Pamokų laikas  

Pamoka Laikas
1 8.00 – 8.45
2 8.50 – 9.35
3 9.55 – 10.40
4 11.00 – 11.45
5 12.00 – 12.45
6 13.00 – 13.45
7 13.55 – 14.40


Ugdymo organizavimas 2021
-2022 mokslo metais

1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė dienomis
pradžia pabaiga
1-4 2021-09-01 2022-06-09 175
5-8 2021-09-01 2022-06-28
185

2. mokykla dirba penkias dienas per savaitę; 

3. mokslo metai skirstomi trimestrais (direktoriaus 2020-06-11 įsakymas Nr. V-39):

Trimestrai
Klasės I trimestras
(nuo - iki)
II trimestras
(nuo - iki)
III trimestras
(nuo - iki)
1-4 Nuo 2021-09-01 iki 2021-11-30 Nuo 2021-12-01 iki 2022-03-10 Nuo 2022-03-14  
iki 2022-06-13
5-8 Nuo 2021-09-01 iki 2021-11-30 Nuo 2021-12-01 iki 2022-03-10 Nuo 2021-03-14 iki  2021-06-28

 4. Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03
2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27
2022-01-07
Žiemos atostogos 2022-02-14
2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19
2022-04-22