priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

lykų konsultacijos ir tvarkaraštis

Programos pavadinimas Val. sk. Diena, pamoka       Klasės Kabinetas
Lietuvių kalbos žinių gilinimas
(Irena Kaklauskienė)
1
1
III d. 7 pam.
II d. 7pam. 
5a
7a
216

Lietuvių kalbos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (V. Savickienė) 1 III d. 6 pam. 6a 307
Lietuvių kalbos konsultacijos gabiems ir silpniems mokiniams (A.Petruševičienė) 1 I d. 7 pam. 8a 217
Lietuvių kalbos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (A. Adomaitytė) 1
1

I d. 7 pam.
II d. 6 pam.

7b
6c

118

Matematikos konsultacijos ir namų darbų ruoša „Pagrindinių skyrių papildomi uždaviniai“ (Gema Neverauskienė) 1
1
1

I d. 6 pam.
III d. 6 pam.
III d. 7 pam.

6b
7c
7b

315

 Fizikos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams
(V.Ambrazaitienė)
 1

 V d. 6 pam.

 8a   222
 „Mokausi rašyti be klaidų“
(Dalia Versekėnaitė)
 1

IV d. 5 pam.

 2b 304
 Lietuvių kalbos konsultacijos silpniems ir gabiems mokiniams
(Zita Kuncevičienė)
 1 II d. 5 pam.

3a

204
 Lietuvių kalbos konsultacijos silpniems ir gabiems mokiniams
(Virginija Dautartienė)
 1 V d. 5 pam. 3b 203
 Lietuvių kalbos konsultacijos silpniems ir gabiems mokiniams
(Vilma Dailidienė)
 1

V d. 5 pam.

3c 302

Biologijos konsultacijos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.
(Dalia Šickuvienė)

 1

 

 III d. 6 pam. 7a

 313
Gamtos ir žmogaus konsultacijos gabiems mokiniams.
(Dalia Šickuvienė)
1 II d. 6 pam. 5b 315
 Matematikos konsultacijos įvairių gebėjimų mokiniams
(Vita Dubinskaitė Ragauskienė)
 1 IV d. 5 pam.  4b  304
 Matematikos konsultacijos įvairių gebėjimų mokiniams
(Ženeta Miladauskienė)
 1 I d. 5 pam. 4a

105

 Matematikos konsultacijos ir namų darbų ruoša įvairių gebėjimų mokiniams
(Laimutė Davainytė)

 1
1
1

 III d. 7 pam.
IV d. 7 pam.
IV d. 6 pam.
 6a
5a
5b
 316
 Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo (7-8 kl.) prevencijai
(Elena Vairienė)
 1  III d. 7 pam.  7c  116
 Grupinės ir individualios skaitymo ir rašymo konsultacijos 1-2 kl. mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų
(Z. Grigaitytė)
 5  I-V 5 pam.  1abc; 2ac

 Anglų kalbai
(Agnė Paprockaitė)
 4  Dalykų tvarkaraštyje  5b, 6a, 7b, 8a

 Anglų kalbai
(Romualda Saveiskytė)
 5

 Dalykų tvarkaraštyje

 5a, 6b, 6c, 7a, 7c